Snart kommer «egen pensjonskonto»: Priskrig om kundene

– Nå gir leverandørene store rabatter for å kapre pensjonsmidler, sier Vidar Pedersen, fagdirektør i Aon Norway.

BILLIGERE PAKKER: – Mens det i mange andre land er vanlig å selge hver forsikringsavtale for seg, er det i Norge mest vanlig at disse tjenestene selges bundlet,  sier Vidar Pedersen, fagdirektør i Aon Norway. Foto: Aon
Forsikring

Snart, sannsynligvis fra 1. januar 2021, vil alle som har innskuddspensjon få en egen pensjonskonto, med all innskuddspensjon fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Denne kontoen vil – så fremt ikke den ansatte selv har tatt et aktivt valgt om noe annet – stå hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiveren har i dag.

For aktørene som selger innskuddspensjon kan det dermed være en fordel å få en avtale med store arbeidsgivere, ettersom den nye ordningen kan gi en solid økning i forvaltningskapital.

Penger å hente

Ifølge forsikringsmegleren Aon har det i 2020 ført til en priskrig.

– Nå er leverandørene veldig ivrige på å få fatt i de store pensjonsmidlene, og for å kapre dem er de villige til å gi store rabatter på sideliggende produkter, som for eksempel uførepensjon, sier Vidar Pedersen, fagsjef i forsikringsmeglingsselskapet Aon.

– Nå er det penger å hente, men tampen brenner.

Det er altså ikke pensjonssparingen i seg selv, som selges med rabatt.

– Mens det i mange andre land er vanlig å selge hver forsikringsavtale for seg, er det i Norge mest vanlig at disse tjenestene selges bundlet.

Han referer da til at for eksempel uførepensjon, livsforsikring og pensjonssparing selges som en samlet pakke fra leverandørene.

Det er når leverandørene nå selger slike pakker at de store rabattene oppnås.

– Jeg har ikke sett noe tilsvarende så lenge jeg har jobbet i forsikring, sier Stian Øglænd, direktør for kundesegmentet i Aon. 

Han har jobbet der siden 2012.

Sparer 40 prosent

– Hvor mye er det mulig å spare?

På de avtalene vi har reforhandlet sparer vi nå 40–50 prosent, for nøyaktig de samme ytelsene. Våre kunder har samlet spart flere titalls millioner i 2020, sier Øglænd.

– De premiene vi nå ser, blant annet på uføreforsikring, har ikke noe med markedet for øvrig å gjøre, så det er liten tvil om at det er pensjonsmidlene det handler om.

Og ettersom priskrigen er knyttet til tidspunktet for innføringen av individuell pensjonskonto, er vinduet tidsbegrenset.

TIDSVINDU:– Vi venter at denne konkurransesituasjonen vil holde seg ut året, kanskje en liten stund ut i 2021, sier Stian Øglænd i Aon. Foto: Aon

– Dette er siste sjanse, sier han.

– Vi venter at denne konkurransesituasjonen vil holde seg ut året, kanskje en liten stund ut i 2021.

Vidar Pedersen anslår at 40 prosent rabatt medfører at en bedrift med 100 ansatte, innskuddspensjon med 4 prosent sparerate, og normal dekning av uføre- og ulykkesforsikring kan spare rundt en halv million kroner årlig.

– Og nå som mange har vært gjennom tøffe måneder på grunn av corona-pandemien, kan det jo være godt med alt man kan spare på, sier Pedersen.

Venter nytt prishopp

Pedersen og Øglænd advarer imidlertid mot at besparelsene ikke nødvendigvis vil være varige.

– Vi vet jo ikke hvordan dette vil utvikle seg, men det er naturlig å anta at prisen på for eksempel uføreforsikring vil stige igjen om et par år. Vi råder derfor våre kunder til å være forsiktige med å bruke hele besparelsen til å kjøpe produkter med bedre dekning, det kan fort bli dyrt i lengden, sier Pedersen. 

– Vi ser samtidig at vi nå for en del kunder får bundet prisene for flere år, og det hjelper jo en del.

Kan forhandle

– Men det er vel ikke bare bare å bytte pensjonsleverandør?

– Mange opplever nok barrieren for å flytte som høy, det er vel en av grunnene til at aktører som oss eksisterer. Men den faktiske barrieren er ikke så høy som man skulle tro, sier han.

– Det er også fullt mulig å forhandle med forsikrings- og pensjonsleverandøren dersom man nå kan få gode tilbud andre steder.

– På samme måte som man som privatperson forhandler rente på boliglånet?

– Ja, det er i grunnen ganske likt, sier han.

Individuell pensjonskonto gjelder imidlertid bare for ansatte med innskuddspensjon. Fripoliser som er opparbeidet hos tidligere arbeidsgivere med ytelsespensjon vil det ikke være mulig å flytte inn i den nye ordningen. Der venter vi betydelige prisøkninger, sier Øglænd.

aon
egen pensjonskonto
vidar pedersen
stian øglænd
pensjon
Nyheter
Personlig økonomi
Bank
Forsikring