Storebrand med rakettfart på solvensen

Etter to turbulente kvartaler har Storebrand i løpet av årets tredje kvartal bygget 16 prosentpoeng med soliditet. Noe tilbakekjøpsprogram i 2021 blir det sannsynligvis ikke. 

LEVERER: Storebrand og konsernsjef Odd Arild Grefstad leverte det beste konsernsresultatet for et tredje kvartal noensinne.  Foto: Gorm Kallestad
Forsikring

Onsdag morgen leverte Storebrand det beste konsernresultatet i et tredjekvartal noensinne, og konsernsjef Odd Arild Grefstad er fornøyd med situasjonen.

– Vi er virkelig tilbake på et godt spor nå. Det vi leverer i dag er sterkt både resultat- og soliditetsmessig. Etter en nedtur i første kvartal har vi sett en sterk innhenting i finansmarkedene gjennom andre og tredje kvartal, sier konsernsjefen til Finansavisen.

Solvensen overrasket analytikerne

Etter et turbulent halvår har Storebrand i løpet av årets tredje kvartal bygget 16 prosentpoeng med soliditet. Økningen skyldes positiv avkastning på kredittobligasjoner og aksjer, samt reprisingstiltak i deler av den garanterte forretningen.

Analytikerne ble onsdag morgen tatt på senga. De hadde nemlig ventet at Storebrand ville levere en solvensmargin med overgangsregel på 166 prosent.

Med en solvensmargin på 179 prosent ved utgangen av tredje kvartal har soliditeten hentet seg inn igjen til nivået den var på før coronakrisen. Med dette er forsikrings- og sparekonsernet godt på vei til å bli utbyttemaskinen investorene venter på.

Storebrand-aksjens kurs ble løftet fra 53,30 kroner til nær 58 kroner i åpningshandelen på Oslo Børs.

Må avvente tilbakekjøpsprogram

Storebrand har mål om å betale ordinære utbytter dersom solvensmarginen er over 150 prosent. Når solvensmarginen overstiger 180 prosent, er det styrets intensjon å foreslå ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer. Et slikt tilbakekjøpsprogram foreslo styret i februar i år, men så kom coronakrisen og solvensen dalte. 

– Det jeg har sagt på vegne av styret i dag er at vi ikke forventer å starte tilbakekjøpsprogrammet i løpet av 2021 og styret konsentrerer seg om å utbetale et ordinært utbytte i 2021, sier Grefstad og presiserer:

– Når det gjelder tilbakekjøpsprogrammet er det ment å skulle justere for en overkapitalisering og det må baseres på et fremoverskuende syn i fra styret totalt sett. Det er ikke bare solvenskapitaldekning med overgangsregler styret må se på, men også hvor stor overgangsregelen er og hvordan den avløper over tid. 

Storebrand hadde en solvenskapitaldekning uten overgangsregler på 150 prosent ved utgangen av tredje kvartal. 

Blir endringer innen pensjon

Under dagens kvartalsfremleggelse kunne Grefstad fortelle både aksjonærer og analytikere om sterk vekst i innskuddspensjon. 

Storebrand har hatt en 22 prosent vekst i reserver innenfor innskuddspensjon mot samme periode i fjor.

Markedet for innskuddspensjon er preget av økt konkurranse i påvente av introduksjonen av egen pensjonskonto som lanseres 1. januar 2021. Aktørene slåss om å få tilført flest pensjonskapitalbevis når ordningen innføres. Det gjør det attraktivt å ha en solid posisjon på innskuddspensjon.

Storebrand skryter av en markedsandel på om lag 30 prosent.

– Vi har de skalafordelene og løsningene vi trenger for å opprettholde vår ledende markedsposisjon. Dette er vår kjernevirksomhet og vi satser tungt i dette markedet. Noe av det mest attraktive med dette markedet er at det er i sterk vekst, sier Grefstad.

Vil ta mer innen skadeforsikring

Storebrand har også ambisjoner innen skadeforsikringsmarkedet. I løpet av kvartalet har forsikringsselskapet inngått en avtale med Insr Insurance Group om å overta forsikringsporteføljen, noe som kan gi en økt markedsandel innen skadeforsikring på inntil 2 prosent, ifølge Storebrand. 

 – Skadeforsikring er er et attraktivt marked og vi ønsker å vokse videre. Vi rapporterer om tosifret veksttakt operasjonelt fra vår egen virksomhet, og det er noe vi vil fortsette med. Dukker det opp gode muligheter, slik som med Insr-porteføljen, er dette en mulighet for å tilføre ytterligere vekst, sier Grefstad. 

Storebrand leverte en 15 prosent premievekst innen forsikring mot samme periode i fjor og en combined ratio på 88 prosent. 

storebrand
odd arild grefstad
pensjon
egen pensjonskonto
Nyheter
Forsikring