«Passende tidspunkt» for brå avgang

Kun tre uker etter at Storebrand-salget ble vedtatt, tar Insr-sjefen hatten sin og går.

FORLATER INSR: Espen Husstad er ferdig som adm. direktør i Insr. Foto: Iván Kverme
Forsikring

Det gikk kun tre uker fra Insr  avholdt sin ekstraordinære generalforsamling til konsernsjef Espen Husstad takker for seg og forlater selskapet på dagen. På generalforsamlingen ble styrets forslag om å selge kundeporteføljene til Storebrand vedtatt – en plan Husstad selv støttet.

Etter et opprivende møte der en aksjonærgruppering ledet av Kistefos utfordret styret, uttalte Husstad til Finansavisen:

«I løpet av 2021 vil vi ha overført alle våre kunder til Storebrand. Da vil vi mest sannsynlig fortsatt være et børsnotert ASA uten forsikringsvirksomhet og uten konsesjon til å drive med skadeforsikring.»

Halvparten til Storebrand

Under generalforsamlingen sa Husstad at det trolig vil være noe oppbemanningsbehov i Storebrand, og at det kan gi løsninger for en del av de ansatte i Insr. Hvor mange i ledelsen og administrasjonen som trengs for å skrive den siste årsrapporten var da fortsatt usikkert, og han sa at «det gjenstår å se» hva han selv skal finne på.

Det vet han fortsatt ikke, men tidspunktet for avgangen er ifølge Husstad helt ok:

– Jeg synes det er et passende tidspunkt å forlate selskapet. Transaksjonen med Storebrand er nå gjennomført, og jeg har gjort det jeg kan gjøre her. Nå tar styrerepresentant Niclas Ward over den formelle rollen, og selskapet kan ledes gjennom sin neste fase, sier Husstad.

Ifølge Husstad vil omkring halvparten av Insrs ansatte bli overført til Storebrand innen 1. november. I tillegg har det vært noe naturlig avgang allerede. Insr må fylle noen roller for å møte de regulatoriske kravene så lenge selskapet har skadeforsikringskunder, som risikostyring, compliance, finans og IT og drift, men administrasjonen skal etter planen skaleres ned.

Enda en runde

Onsdag gjennomføres nok en generalforsamling i Insr. Da skal det avgjøres om det skal settes i gang en granskning av styrets arbeid og kommunikasjon med Finanstilsynet. Insrs forrige sjef, Ivar Williksen, står i bresjen for kravet. Under generalforsamlingen for tre uker siden inneholdt stemmeavgivningen en feil, og den kan ha betydning for granskningssaken. Det kreves minst 10 prosent stemmer for å gjennomføre en granskning, og det endte på 9,5 prosent.

Husstad uttalte under generalforsamlingen:

«Det eneste vi kan si er at den praktiske konsekvensen knyttet til en granskning vil være betydelige interne og eksterne kostnader.»

Nå sier han at han vil følge onsdagens generalforsamling som aksjonær, men at han ikke har andre forventninger til det som da vil skje.

insr
espen husstad
Nyheter
Finans
Børs
Forsikring