Negativ vekst og kundeflukt hos Protector

Protector Forsikring oppnådde et bedre resultat enn i fjor. Veksten er imidlertid negativ.

3.KVARTAL: Konsernsjef Sverre Bjerkeli i Protector Forsikring  Foto: Ruud, Vidar
Forsikring

Protector Forsikring oppnådde et resultat før skatt på 331 millioner kroner i tredje kvartal, mot 54 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Resultatet er drevet av et sterkt finansresultat og et godt teknisk resultat, ifølge selskapet. 

Netto finansresultat var 265 millioner kroner i tredje kvartal mot -15 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Negativ vekst

Brutto forfalt premie var 671 millioner kroner mot 732 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Veksten i tredje kvartal var negativ med -14 prosent i lokal valuta og -8 prosent i norske kroner. 

«Kraftige prisøkninger i Norden og tap av en stor kunde i Norge har resultert i en høy kundeavgang. I Storbrittania fortsetter den lønnsomme veksten.», fremgår det. 

Dårligere lønnsomhet

Et skadeforsikringsselskaps lønnsomhet vurderes best ved å se på combined ratio, et nøkkeltall som viser hvor stor andel av premieinntektene som går til å dekke administrasjonskostnadene og skadeutbetalingene.  Sammenlignet med samme kvartal i fjor er lønnsomheten dårligere. 

Combined ratio var 93,4 prosent i tredje kvartal, opp fra 91,6 prosent i tredje kvartal i fjor.

«Med flere store tap og avviklingstap på 3,5 prosent endte combined ratio noe svakere enn i tredje kvartal 2019», skriver Protector i rapporten. 

Det tekniske resultatet ble 81 millioner kroner i kvartalet, mot 84 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Protector Forsikring

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Brutto forfalt premie671732
Teknisk resultat8184
Finansresultat265-15
Resultat før skatt33154

Protector Forsikring

  • Internasjonalt forsikringsselskap med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Sverre Bjerkeli. 
  • Grunnlagt i 2004 av Jostein Sørvoll. 
  • Har en opptjent premie for egen regning på over 2.8 milliarder kroner. 
  • Største aksjonær er Egil Stenshagen gjennom Stenshagen Invest AS.
protector forsikring
Nyheter
Børs
Forsikring