Havari i Tide Forsikring - truer med oppbud

Tide Forsikring fikk aldri konsesjon og Finanstilsynet nektet dem å være agent. Nå truer de med oppbud hvis ikke eierne skyter inn nye 20 millioner.

MÅ BLA OPP: Lasse Kjus, Arne Hjeltnes, Morten Østberg og Dag Høili er aksjonærer som bes skyte inn enda mer penger i Tide Forsikring for å unngå konkurs. Foto: NTB / Vegar K. Vatn / Hege Halvorsen
Forsikring

«Kamikazegründere jakter 500 millioner», skrev Finansavisen da J. Arthur Olafsen sammen med brødreparet Jan Terje og Ole Vidar Hestås hadde hyret SEB Enskilda til å finansiere opp et forsikringseventyr. Luftslottet var allerede da priset til 400 millioner.

Utallige emisjoner senere er det fullstendig krise i selskapet. Torsdag skal selskapet forsøke å få eierne til å bla opp nye 20 millioner kroner til selskapet. Ledelsen har ikke levert regnskap for 2019, og styret truer med å begjære oppbud.

Store aksjonærer er tidligere Norman Data-gründer J. Arthur Olafsen, Dag Høili, Jan Andresen, Knut Aspelin og Lasse Kjus, men også rally-pappa Morten Østberg og også Arne Hjeltnes.

Private garantier

Konkurstrusselen er ikke bare en trussel mot aksjonærene, men i særlig grad mot styreleder J. Arthur Olafsen og storeierne Jan Andresen og Jan Terje Hestås. De skal lenge personlig ha gitt garantier for banklån på 30 millioner kroner.

I innkallingen til generalforsamling i selskapet skriver Tide-styret at selskapet i hele sommer og høst har jobbet for å redde selskapet fra konkurs. De beskriver en «svært utfordrende økonomisk situasjon med betydelig negativ egenkapital og etterslep av økonomiske forpliktelser som følge av begrenset tilgang på likviditet».

Adm. direktør Ørjan Stenberg hevet tilbake i 2018 en lønns- og pensjonspakke på over 3,2 millioner kroner. Dertil kommer ytterligere fire mann i ledelsen av selskapet som også skal ha lønninger opp mot 3 millioner kroner. Ny kapital fra eierne vil følgelig raskt kunne få ben å gå på. Særlig siden Finanstilsynet ha nektet selskapet å ha noe med forsikring å gjøre.

GODT BETALT: Tide Forsikring-sjef Ørjan Stenberg hadde i 2018 en lønnspakke på over 3,2 millioner kroner, mens fire andre ledere også skal tjene opp mot 3 millioner. Foto: Tide Forsikring

«Dramatiske konsekvenser»

Som bakgrunn for emisjonen skriver selskapet at lønnsomheten har vært under press i 2019 og 2020 som følge av prisøkninger etter en portefølje med dårlig lønnsomhet fra 2017 og 2018.

Etter graverende funn i Tide Forsikringsvirksomhet valgte Finanstilsynet den 24. juni i år å trekke Tide Forsikrings registrering som forsikringsagent. Det ga «dramatiske konsekvenser for selskapets aktivitet og inntjening fra sommeren 2020», skriver selskapet.

Beslutningen ble fattet etter at det ble kjent at Tide Forsikring hadde tatt 5,5 millioner kroner fra klientkontoen. Tilsynet reagerte på at Tide overfor kunder hadde fremstilt seg som å være et reelt forsikringsselskap, og ikke et salgskontor for andre.

I innkallingen til generalforsamling skriver styreleder J. Arthur Olafsen at det er laget forslag til en ny forretningsmodell uten at denne modellen er beskrevet tydelig. Det er imidlertid lagt ved et forslag om endring av vedtekter.

Skal bli rådgiver for andre

Tidligere het det her at selskapets virksomhet var forsikringsagentvirksomhet, salg og distribusjon av forsikringsprodukter. Nå skal dette endres til at Tide skal drive «helhetlig rådgivning til og tilrettelegge for selskaper innenfor eller i tilknytning til forsikringsbransjen og andre næringer i Norge og Norden».

Selskapet som først ikke klarte å få konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet, og senere ble nektet også å være forsikringsagent skal altså tjene penger på å være en rådgiver for andre som vil starte i forsikringsbransjen.

Aksjonærene bes spytte inn nye 20 millioner kroner i en emisjon til pari kurs på 10 øre aksjen. Det priser selskapet til 42,2 millioner kroner før penger.

Store vyer har i mange år vært brukt for å lokke inn enda mer kapital fra eierne i Tide Forsikring. Så sent som på ekstraordinær generalforsamling på forsommeren i år ble aksjonærene forespeilet rikelige utbytter fra selskapet hvis de så et par år inn i fremtiden.

Hvis aksjonærene har mistet troen, og ikke stiller opp med kapital, kan det være kroken på døren, og banken vil kunne gå på ledelsen for å få tilbake sine 30 millioner.