Sprenger BNP-forventningen

Ifølge naturloven skal økt salg av skadeforsikring følge BNP-veksten. Slik er det langt ifra i år.

INNOM LYSAKER: Konsernsjef i If, Morten Thorsrud, er en av fire nordmenn i Sampos konsernledelse på åtte personer, og en sjeldent gang innom kontoret i Norge på rapporteringsdagen. Foto: Eivind Yggeseth
Forsikring

IfEn topplinjevekst på 5,2 prosent på ett år høres umiddelbart ikke spesielt imponerende ut, men når det er snakk om Nordens største skadeforsikringsselskap og åtte måneder med corona, er det bemerkelsesverdig.

Svingningene i skadeforsikringsselskapenes premieinntekter speiler normalt sett BNP-oppgangen eller -nedgangen, og nå trosser forsikringsselskapene de flestes oppfatning av hvor økonomien er på vei.

– Vi synes det er en veldig spesiell situasjon midt i en økonomisk krise, sier konsernsjef i If, Morten Thorsrud.

If legger frem sine kvartalstall sammen med eieren, det finske finanskonsernet Sampo, og bekrefter trenden etter at Tryg og Gjensidige  økte sine premieinntekter med henholdsvis 6,7 og 7,3 prosent.

Ifs vekst er en kombinasjon av pris og tilfang av kunder opplyses det, men varierer i de ulike markedene. I Norge var brutto premievekst på 6,1 prosent.

– Private husholdninger har trolig aldri hatt en lignende investeringsevne i snitt. Vi skal i så fall langt tilbake i tid for å finne en begrenset periode der det er kjøpt like mange hytter, båter og biler, og ellers blitt investert i husholdingene. Slikt øker behovet for forsikringer, sier Thorsrud, og bemerker at bilsalget i Norge økte med 24 prosent nå i oktober.

Ifølge If har selskapet en markedsandel på 16 prosent i Norden. Til sammenligning har Gjensidige og If 9 prosent hver.

5 mrd. i investeringstap

– Og samtidig som vi ser denne økningen blant personkundene, ser vi også de privatpersonene som ikke opplever det samme økonomiske løftet. Det er også bedrifter som ringer og sier at de ikke lenger skal kjøpe de bilene som var bestilt, eller lastebilene eller bussene. De kansellerer sine forsikringer, sier Thorsrud.

– Våre resultater preges også av at vi nå har tatt igjen det tapte i investeringsporteføljen. En avkastning på 0,7 prosent er et stykke unna vårt normale nivå, men vi har klart å hente inn igjen tapet på 5 milliarder kroner og er fornøyd med at det er tilbake på den positive siden, legger Thorsrud til.

Mer enn 50.000 If-kunder har fått utbetalt samlet 400 millioner kroner i reiseerstatninger. Likevel kan Thorsrud glede seg over en combined ratio, forholdet mellom alle utbetalingene og inntektene, på 82,4 prosent.

– Det skyldes blant annet at det har vært lave trafikkskader gjennom året, som i andre kvartal. Nå har det nærmet seg de normale nivåene i tredje kvartal.

For en sjelden gangs skyld er Thorsrud i Norge under Ifs kvartalsrapportering, og ikke på hovedkontoret i Stockholm eller hos sin eier i Helsinki.

Til salgs – alltid

Sampo skapte If gjennom byttehandler med Skandia og Storebrand på en tid da skadeforsikring var ut og livsforsikring var inn. De seneste 15 årene har det imidlertid vært motsatt, og Sampo har vokst til å bli en av Nordens største finansinstitusjoner. I porteføljen ligger også nær en fjerdedel av alle aksjene i Nordea.

– I Sampos portefølje er If nå blitt den største eiendelen, men Sampo er et holdingselskap og alle eiendelene er til enhver tid til salgs – det er vi fullstendig klar over, sier Thorsrud.

I år har det norske markedet opplevd at de fire store aktørene har begynt å ta tilbake tapte markedsandeler fra utfordrerne, som blant annet Insr (se egen artikkel Insrs kollaps). Thorsrud mener det ikke er grunn til bekymring over at de små aktørene ikke lykkes.

– I alle de nordiske landene er det fire–fem store aktører som preger konkurransen. Selskapene er avhengig av størrelse i enkeltland, og at de er store på totalen. Det er den eneste måten å hente ut nok skalafordeler i en digitalisert industri som vår. Konkurransen virker fornuftig når man ser på markeds- og produktutviklingen, sier Thorsrud.

Han legger til at If investerer mellom 600 til 700 millioner kroner i IT-utvikling hvert år.

– Med slike investeringsbehov blir det vanskelig å slå gjennom som liten, men vi ønsker alle konkurrenter velkommen. Samtidig er det slik at de nordiske forsikringsselskapene holder et kostnadsnivå som er 10 prosentpoeng lavere enn det aktørene i Europa kan vise til. Det gjør det heller ikke lett for et tysk selskap å etablere seg her.

– Det må eventuelt gjøres gjennom et oppkjøp, men det er vanskelig å spekulere i hvem det kunne være, sier Thorsrud.

If Norge

(Mill. kr)3. kv./202. kv./19
Brutto premieinntekter2.9392.805
Teknisk resultat957452

If

(Mill. euro)3. kv./202. kv./19
Brutto premieinntekter1.1411.114
Teknisk resultat197186
Resultat før skatt233215