Aksjefall gir tap for livsforsikringsselskapene

Livsforsikringsselskapene endte 3. kvartal med minus 5,3 milliarder kroner, en nedgang på over 47 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

TAP: Aksjefall førte til tap i tredje kvartal. Foto: Dreamstime
Forsikring

Resultatene er verdijusterte og årsaken er netto verdiendringer på aksjer og andeler, melder SSB.

Tallene viser at resultatet av ordinær virksomhet har gått ned fra 7,8 milliarder til 3,7 milliarder. Samtidig har forvaltningskapitalen økt med 5,9 prosent.

For skadeforsikring har det tekniske resultatet nesten doblet seg, og endte på 7,9 milliarder kroner. Resultatet av ordinær virksomhet gikk likevel ned med 1,3 milliarder kroner, og endte på 12 milliarder kroner.

(©NTB)

Nyheter
Børs
Forsikring