Tror på gigadeal for Gjensidige

Analytiker Thomas Svendsen tror Gjensidige kan utnytte Trygs hinder i RSA-dealen. Men prislappen for Gjensidige: 12 milliarder.

TROR PÅ GJENSIDIGE: Analytiker Thomas Svendsen i SEB. Foto: Iván Kverme
Forsikring

Onsdag morgen sendte Tryg, sammen med sin canadiske partner Intact inn et bindende bud på britiske RSA på 7,2 milliarder pund, tilsvarende 86 milliarder kroner. I Finansavisen la ikke Tryg-ledelsen skjul på at de nå godtet seg over å sende et stikk i retning Gjensidige. Med RSA-dealen på plass vil nemlig Tryg gå forbi Gjensidige på mange størrelsesparametre.

Dessuten må det skape en del irritasjon i toppetasjen i Schweigaardsgate 21 på Oslos østkant, at Gjensidige ville vært en mye bedre match for Intact enn det Tryg er med sine respektive markedsandeler.

Nå tror imidlertid SEB-analytiker Thomas Svendsen at Gjensidige også kan utnytte oppsplittingen av RSA. Den norske forsikringskjempen må dog være villig til å bla opp for å få være med.

– Gjensidiges mulighet kommer i etterkant av at Intact og Tryg har kjøpt RSA, da RSAs danske datterselskap Codan Danmark kommer for spill. Vi tror Gjensidige er den mest sannsynlige kjøperen av Codan Danmark, og at 12 milliarder kroner er en sannsynlig pris, sier Svendsen.

Han mener det da er en rimelig god sjanse for at det skapes aksjonærverdier for Gjensidige, samtidig som Tryg får tilbake en ikke ubetydelig del av det de har lagt på bordet for kjøpet av RSA.

– Gjensidige må vurdere den langsiktige fristelsen av å få en totalt 18 prosents markedsandel i Danmark opp mot de finansielle usikkerhetene i et kortere perspektiv, legger Svendsen til.

HAR CASH: Gjensidige og konsernsjef Helge Leiro Baastad har pengebingen til Gjensidigestiftelsen i ryggen. Foto: Iván Kverme

Intet brannsalg

– Tryg-ledelsen uttaler at den har sterk tro på at danske konkurransemyndigheter vil godkjenne at RSAs datterselskap Codan Danmark etter transaksjonen skal kunne eies 50/50 av Intact og Tryg, men det virker tvilsomt, sier Svendsen, og viser til at konkurransemyndighetenes godkjennelse av Trygs kjøp av Alka for et par år siden trakk ut i tid.

Kjøpet av Alka ga Tryg 22,5 prosent av det danske markedet, og det er utenkelig at danske myndigheter vil godkjenne at Tryg får kontroll over Codan Danmark, som har nær 10 prosent av sitt marked.

Trygs konsernsjef Morten Hübbe bedyret gjentatte ganger at Tryg skulle holde seg på en armlengdes avstand.

«For Tryg er Codan Danmark å anse som en ren finansiell posisjon. Det vil være Intact som styrer det selskapet, og så får vi se hva det ender opp med. Intact har frie tøyler til å gjøre det det vil med selskapet, om det eksempelvis vil børsnotere det,» uttalte Hübbe på pressekonferansen onsdag.

Svendsen er noe skeptisk til at Intact vil gå løs på det danske markedet med full entusiasme:

– Intact vil gjennom sin del av RSA ta steget inn i det svært konkurransepregede britiske markedet. Dét, sammen med de andre internasjonale RSA-selskapene som Intact etter planen skal overta, kan føre til at Codan Danmark ikke vies full oppmerksomhet fra Intact-ledelsen. Derfor kan det godt være at Intact-ledelsen vil være interessert i å kvitte seg med Codan Danmark innen rimelig tid, sier Svendsen, og understreker:

– Men det vil ikke bli et brannsalg hvor Gjensidige kan diktere betingelsene, for Tryg indikerer at en børsnotering av Codan Danmark også er en mulighet.

Vil øke EPS med 6%

For Gjensidiges del ville overtagelsen av både Codan Danmark og RSAs svenske datterselskap Trygg-Hansa vært et drømmescenario. I Norge har Gjensidige nær en fjerdedel av markedet, og vekstmulighetene her er begrenset.

I Danmark har Gjensidige derimot kun 8 prosent av markedet etter kjøpet av Nykredit for 2,7 milliarder kroner i 2010. 

Og i Sverige har Gjensidige marginale 2 prosent av markedet. Her har Trygg-Hansa 14 prosent.

– Om Gjensidige får kjøpe Codan Danmark for 12 milliarder kroner, vil det være EPS-nøytralt for Gjensidige før vi regner inn synergieffekter. Deretter vil transaksjonen øke inntjeningen pr. aksje med 6 prosent etter et år, sier Svendsen.

– Dette regnestykket legger til grunn at Gjensidige må gjøre en egenkapitalemisjon på cirka 5 milliarder kroner, tilsvarende 5 prosent av selskapet, i tillegg til utstedelse av ansvarlige obligasjoner. Det fordi et slikt oppkjøp i utgangspunktet vil skape veldig mye goodwill på balansen, som i sin tur vi ødelegge den i dag veldig solide solvensgraden.

For Trygs del vil 6 milliarder kroner utgjøre omkring 12 prosent av Trygs andel i kjøpet av RSA på 7,2 milliarder pund. Tryg har forpliktet seg til å finansiere 4,2 milliarder pund i transaksjonen.

gjensidige
thomas svendsen
tryg
Nyheter
Børs
Forsikring