Flere kunder og skader ga bedre resultat for Tryg

Forsikring

Tryg-konsernet legger frem årsresultatet for fjoråret tirsdag og for den norske virksomheten endte det tekniske resultatet på 706 millioner kroner, en oppgang på 14 prosent fra 2019, melder selskapet i en pressemelding tirsdag. 

Samtidig økte inntektene med nærmere åtte prosent. 

 Tryg i Norge fikk 28.000 nye kunder i fjor, mens antall skader, eller krav om erstatning, økte med 21 prosent. Antall erstatningskrav innenfor reiseforsikring økte med 74 prosent, og nesten alle kravene hadde sammenheng med pandemien.

To tredeler av Trygs kunder kommer fra foreninger og forbund som Tryg har avtaler med.

Påvirket av Gjerdrum 

Tryg regner med å betale ut om lag 130 millioner kroner i erstatninger etter skredulykken i Gjerdrum 30. desember.

– Tryg har vært tett på de som har vært rammet av ulykken, og har bistått med nødvendig hjelp til dem som har mistet sine hjem og blitt evakuert, sier Trygs norgessjef Espen Opedal.

Konserntall

Forsikringsselskapet Tryg som helhet venter et teknisk resultat, eksklusive RSA, på 3,3 til 3,7 milliarder danske kroner i 2021, fremgår det av en børsmelding tirsdag. 

I den lavere enden av intervallet er det regnet inn langt høyere nivå på vær- og storskadekrav sammenlignet med normal guiding på 550 millioner kroner i storskader og 600 mill. kroner i værkrav, ifølge TDN Direkt. 

Etter 2021 vil ikke Tryg lenger gi årlig finansiell guiding, men vil vise til finansielle mål satt i kapitalmarkedsdagen.