KjøpLogg inn

Solid resultatløft og utbytteplaner fra Protector Forsikring

Protector Forsikring leverer et solid resultat i fjerde kvartal og skuffet inn et årsresultat  på over milliarden før skatt. Nå planlegges det utbytte til aksjonærene. 

Publisert 4. feb. 2021 kl. 07.19
Oppdatert 4. feb. 2021 klokken 09.50
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 465 ord
VIL DELE UT UTBYTTE: Konsernsjef Sverre Bjerkeli i Protector Forsikring skriver i dagens børsmelding at styret vurderer å foreslå et utbytte på 3,00 kroner per aksje for 2020 og kvartalsvise utbyttevurderinger fremover Foto: Ruud, Vidar

 

Skadeforsikringsselskapet Protector Forsikring oppnådde i fjerde kvartal et resultat før skatt på 448 millioner kroner. Til sammenligning var tilsvarende resultat i fjerde kvartal året før et negativt resultat på 22 millioner kroner.

Resultatet drives av et sterkt investeringsresultat og et akseptabelt teknisk resultat melder selskapet. 

Styret vurderer nå å  foreslå et utbytte på 3 kroner per aksje for 2020 og kvartalsvise utbyttevurderinger fremover.  Solvensmarginen var 188 prosent ved årsslutt før eventuelt utbytte, opplyses det. 

God avkastning

Før selskapet la frem kvartalstallene torsdag morgen har det kommet en rekke oppdateringer fra selskapet. I januar børsmeldte Protector Forsikring at det hadde oppnådd et svært godt investeringsresultat i fjerde kvartal.

“Investeringsresultatet var svært godt i fjerde kvartal. Det var såpass kraftig at vi vurderte at vi hadde informasjonsplikt overfor markedet, sa Protector-sjef Sverre Bjerkeli til Finansavisen i januar.

Investeringsavkastningen utgjorde 449 millioner kroner, eller 3,4 prosent.  Det er betydelig høyere enn investeringsavkastningen i tilsvarende periode året før da den endte på 157 millioner kroner. 

Teknisk resultat

Lønnsomheten innen skadeforsikring vurderes best ved å se på combined ratio, et nøkkeltall som viser hvor stor andel av premieinntektene som går til å dekke administrasjonskostnadene og skadeutbetalingene. Jo lavere combined ratio, desto bedre er lønnsomheten. Combined ratio for forsikringsselskapet endte på 95,4 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med 111,1 prosent i samme kvartal året før.

Jordskredet i Gjerdrum i desember, definert som en naturskadehendelse, hadde i fjerde kvartal en negativ effekt på skadeprosenten for egenregning på 3,8 prosentpoeng, eller 45 millioner kroner, tilsvarende 1 prosentpoeng for året.

Det tekniske resultatet ble 54 millioner kroner og til sammenligning var tilsvarende resultat minus 121 millioner kroner i samme kvartal året før.

Normalisert kundeavgang

I en børsmelding i januar kom også Protector Forsikring med en oppdatering på volumveksten i fjerde kvartal.

Fjerde kvartal, som er et relativt lite kvartal, resulterte i en volumvekst mot fjoråret på 33 prosent (30 prosent i lokal valuta). Volumet er drevet av Storbritannia, Sverige og Norge.

“Vi ser at den unormalt høye kundeavgangen vi har opplevd i 2020 har normalisert seg i fjerde kvartal. Videre understøttes volumveksten av et høyt nysalg og prisøkninger i Norden”, skriver Protector Forsikring. 

Sjefsbytte fra september 2021

Ettersom konsernsjef Sverre Bjerkeli planlegger å tre inn i pensjonsttilværelsen har selskapet vært på jakt etter ny sjef.

Styret i Protector Forsikring har inngått avtale med Henrik Golfetto Høye om at han tiltrer som selskapets administrerende direktør, når Sverre Bjerkeli i henhold til avtale går av ved fylte 62 år. 

Henrik er 38 år, økonomiutdannet fra USA og har arbeidet i Protector siden 2007. Han har blant annet ledet Protectors inntreden i Storbrittania og selskapets portefølje i offentlig sektor. De siste fem årene har han vært administrerende direktørs stedfortreder.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Protector Forsikring 

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Brutto forfalt premie729549
Teknisk resultat54-121
Finansresultat413107
Resultat før skatt448-22

Protector Forsikring 

  • Internasjonalt forsikringsselskap med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Sverre Bjerkeli. 
  • Grunnlagt i 2004 av Jostein Sørvoll. 
  • Største aksjonær er Awilhemsen Capital Holding med en eierandel på 9,33 prosent.