Kepler jekker opp forsikringskjempe

OPPJUSTERT: Storebrand og Odd Arild Grefstad.  Foto: Eivind Yggeseth
Forsikring