I pluss etter brannsalg

Insr Insurance Group leverer et positivt resultat etter salget av porteføljen har startet.

RYKKET INN: Niclas Ward tok over som adm. direktør i Insr da Espen Husstad ga seg i oktober. Foto: Mynewsdesk
Forsikring

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Insr Insurance skal etter planen lukkes som skadeforsikringsselskap til sommeren, da de siste kundene skal være flyttet over til Storebrand. Regnskapsoppdateringen fra selskapet viser at brutto premieinntekter fortsetter å falle.

Forsikringsselskapet fikk et resultat før skatt på 28 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot minus 17 millioner kroner i samme periode året før. 

Storebrand-salget på 140 millioner kroner er imidlertid bakt inn i resultatet.

Blir børsskall

Teknisk resultat i kvartalet endte på 75 millioner kroner, mot minus 14 millioner samme periode året før.

I presentasjonen heter det at børsnoterte selskapet vil kunne brukes til andre formål, og at et av alternativene er et salg av selskapet. Ledelsen opplyser at det vil komme anbefalinger til aksjonærene mot slutten av andre kvartal.

Insr hadde ved utgangen av fjerde kvartal en solvenskapitaldekning på 107,9 prosent. Som tidligere kommunisert ser selskapet en risiko for at solvenskapitaldekningen vil falle under 100 prosent i andre halvår av 2021. Ledelsen jobber hardt for å unngå et slikt tilfelle, opplyses det. 

Kistefos tapte fjorårets kamp om selskapets fremtid, og det er nå det svenske investeringsselskapet Investment AB Öresund som kontrollerer selskapets styre.

Insr Insurance

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Brutto premieinntekter154,0191,2
Netto premieinntekter298,2194,5
Teknisk resultat74,9-14,3
Resultat før skatt28,2-16,5

Insr Insurance

  • Leverte skadeforsikring, hovedsakelig rettet mot bedriftsmarkedet frem til i fjor sommer. 
  • Ble etablert i 2009, og har hovedkontor i Oslo. 
  • Mistet konsesjonen i fjor sommer, og selskapets portefølje selges til Storebrand.