Vil ikke kutte pris på forsikring til tross for reisestopp

Når nesten ingen reiser utenlands, blir skadeprosenten lav innen reiseforsikring. Men de fleste selskapene gir ikke noe prisavslag til kundene. 

CORONAEFFEKT PÅ REISEFORSIKRING: Svært mange ba om å få penger tilbake for sine avbestilte feriereiser i første halvår i fjor. Etter dette har erstatningsutbetalingene knyttet til reiseforsikring falt markant. På Oslo lufthavn er det rolige dager. Foto: Iván Kverme
Forsikring

Erstatningsutbetalingene fra reiseforsikring  har stupt etter at folk sluttet å reise, men premieinntektene til skadeforsikringsselskapene fortsetter å tikke inn som normalt.  Det har ikke gått ubemerket hen. 

En som går i strupen på bransjen og krever endring er siviløkonom Sverre Hope. 

I et debattinnlegg i Finansavisen argumenterer han for at kundene må kompenseres, og mener seks måneders gratis forlengelse av forsikringspolisene ville være et godt sted å begynne.

«Det vil være svært lave skadetall langt inn i 2021 også. Selskapene fortsetter likevel å ta seg betalt for en tjeneste som i beste fall er kraftig begrenset i dekningsomfang, i verste fall helt kansellert», skriver Hope i innlegget. 

Han utbasunerer videre: 

«Helårs reiseforsikring for 2021 vil være en gullgruve for selskapene, og et rent bondefangeri overfor kundene.»

«Treningssentre som holder stengt, fryser medlemskapene. I forsikringsbransjen stikker man hodet i sanden og fortsetter å ta betalt for en tjeneste kundene er avskåret fra å bruke. Det er rett og slett uredelig.»

– Ikke naturlig med prisavslag

– Vi kan forstå at det settes spørsmålstegn ved reiseforsikring i den situasjonen vi er i nå. Men vi har i hele pandemiperioden dekket alle kostnader som vanlig, med unntak av covid-19-relaterte kostnader og avbestilling av reiser som har blitt kjøpt på et tidspunkt da det gjaldt reiseråd, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige. 

– IKKE NATURLIG MED PRISKUTT: Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Forsikring betales på forskudd. Vi kan ikke kreve etterbetaling hvis utbetalingene bli uventet store, slik de ble i fjor vår. Da er det heller ikke naturlig å gi prisavslag knyttet til en bestemt situasjon med svært usikker varighet, sier Thoresen. 

Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, har gjort en annen vri: 

– Vi i Europeiske Reiseforsikring sendte i begynnelsen av november en henvendelse ut til alle våre reiseforsikringskunder. Der fikk kundene mulighet til å nedjustere dekningen sin til å gjelde for Norden, fremfor i hele verden, mot et solid prisavslag på 40 prosent. Dette ønsket vi å gjøre for kundene før de selv ville føle at reiseforsikringen fikk en lavere opplevd verdi, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland.

TILBUD OM NEDJUSTERT DEKNING: Kommunikasjonssjef Andreas Handeland i If. Foto: If

– Det er viktig å også minne om at en reiseforsikring dekker kunden fra det øyeblikket vedkommende forlater sin egen hjemmeadresse, med unntak av på jobb eller studiested. Så innenlands spiller den også en viktig rolle. Eksempler på hendelser som dekkes er avbestilling av reise grunnet sykdom, forsinkelser, tyveri eller skade på gjenstander, eller større utgifter knyttet til sykdom eller skade på reise, sier Handeland. 

Betydelig usikkerhet

Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Fremtind påpeker at selv om folk sannsynligvis vil reise mindre i 2021, er det likevel knyttet betydelig usikkerhet til når samfunnet vil åpne opp og når dette vil snu. 

I tillegg fremhever hun at forsikring baserer seg på de lange linjer, med vurdering og prognostisering av skadeutvikling ett til to år frem i tid når premienivået fastsettes.

– BARE ET TIDSSPØRSMÅL: Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Fremtind. Foto: Fremtind

– Siden det er all grunn til å forvente at det bare er et tidsspørsmål før reiseaktiviteten i 2021 vil ta seg opp, er vi forsiktige med å justere prisnivået fordi vi da fort vil komme bakpå med tanke på å prise inn en økning av skadeutbetalinger, sier Vetleseter.

Vetleseter mener også vi kan forvente å komme i en situasjon hvor reiseaktiviteten vil øke til et nivå som ligger høyere enn tidligere fordi folk endelig får mulighet til å realisere et oppdemmet reisebehov.