Storebrand med kraftig resultathopp

Storebrands konsernresultat for første kvartal endte på 870 millioner kroner og gjør et milliardhopp fra samme kvartal i fjor.

Publisert 28. april 2021 kl. 07.03
Oppdatert 28. april 2021 klokken 07.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 462 ord
KVARTALSRAPPORT: Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand la onsdag morgen frem regnskapstall for første kvartal.  Foto: Fredrik Varfjell

Med god utvikling i finansmarkedene og økte renter har driftsklimaet til Storebrand vært positivt den seneste tiden. Storebrand-aksjen har hatt en rakettstart på året og har steget 31 prosent på Oslo Børs så langt i år, til 80,16 kroner. Det siste året er aksjen opp hele 90 prosent.

Onsdag morgen legger Storebrand frem et konsernresultat før amortisering på 870 millioner kroner for årets første kvartal. Det står i stor kontrast til underskuddet på 334 millioner kroner i samme periode i fjor, da turbulente finansmarkeder førte til betydelige urealiserte investeringstap for Storebrand.

Overgår forventningene

På forhånd ventet analytikerne et konsernresultat på 750 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Storebrand leverer med dette et resultat som er 16 prosent bedre enn analytikerne hadde sett for seg.

–  Storebrand leverer et sterkt kvartalsresultat på 870 millioner kroner. Resultatet er drevet av fortsatt vekst innen forvaltningskapital og forsikringsinntekter, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i pressemeldingen og utdyper: 

– Storebrand øker sine markedsandeler i personmarkedet, og opplever høy vekst innen flere områder. Administrasjonsinntektene øker med 10 prosent og årlige forsikringspremier øker med 14 prosent mot samme kvartal i fjor, samtidig som vi opprettholder sterk kostnadskontroll.

Forvaltningskapitalen er Storebrands viktigste inntektsdriver og totale midler til forvaltning økte med 25 milliarder kroner i kvartalet (2,6 prosent), til 987 milliarder kroner.  Forvaltningsmidler innen innskuddspensjon økte med 33 prosent, lån til personkunder i Storebrand Bank økte med 8 prosent og bestandspremien innen Forsikring økte med 14 prosent mot samme periode i fjor.

Storebrand

Mill kr.1.kv/211.kv/20
Fee- og administrasjonsinntekter
1.4821.349
Driftsresultat645254
Konsernresultat før amortisering870−334
Resultat før skatt745−453

Solvensen skuffet

Storebrand har som ambisjon å lansere et tilbakekjøpsprogram når solvensgraden uten overgangsregler bikker 180 prosent, og markedet følger derfor soliditeten til Storebrand med stor interesse.

Stigende lange renter har i dette kvartalet styrket den underliggende solvensgraden. Ved utgangen av første kvartal var solvenskapitaldekningen uten overgangsregler 176 prosent, opp fra 166 prosent ved utgangen av fjoråret.

Men selv om solvensen er kraftig opp, nådde den ikke helt opp. På forhånd ventet analytikerne en solvenskapitaldekning på 185 prosent ifølge estimater Storebrand selv har hentet inn. 

Selger skog til Gjelsten

Samtidig med kvartalsresultatene melder Storebrand at det har gjennomført en strategisk vurdering av sitt eierskap i AS Værdalsbruket, en skog- og fjelleiendom i Nord-Trøndelag, og har inngått en avtale om å selge 100 prosent av aksjene til Fabritius Gruppen AS, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding AS.

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad. 

Transaksjonen estimeres å bidra positivt med om lag 500 millioner kroner på Storebrand-konsernets resultat i andre kvartal 2021, og bidra positivt med 2 prosentpoeng til solvensmarginen.

Storebrand

  • Finanskonsern i markedet for langsiktig sparing og forsikring. 
  • Har hovedkontor på Lysaker. 
  • Konsernsjef er Odd Arild Grefstad. 
  • Fikk nåværende selskapsform i 1991 gjennom fusjon med det gjensidige forsikringsselskapet UNI. 
  • Største aksjonærer er Folketrygdfondet.