Gjensidige overrasket analytikerne

Gjensidige leverte bedre enn ventet på alle linjer. Forsikringsresultatet var det beste resultatet i et andre kvartal noensinne. 

Publisert 14. juli 2021 kl. 07.01
Oppdatert 14. juli 2021 klokken 15.22
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 624 ord
SOLID: Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige Forsikring kan legge bak seg et rekordkvartal for forsikringsresultatet.  Foto: NTB

Børslokomotivet Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 2,3 milliarder kroner i andre kvartal. Med dette overrasket konsernsjef Helge Leiro Baastad analytikerne. De ventet nemlig et resultat før skatt på drøye 2 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt. 

– Vi har levert bedre enn ventet på alle linjer denne gangen. Jeg er spesielt stolt av forsikringsresultatet. Finansavkastningen var også bedre enn ventet, men selvfølgelig lavere enn vi så i samme kvartal i fjor da finansmarkedene hentet seg inn igjen etter det kraftige børsfallet, sier Baastad til Finansavisen. 

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, endte på 1,5 milliarder kroner mot 1,3 milliarder kroner ved samme korsvei i fjor. 

Det er det høyeste forsikringsresultatet Gjensidige har notert i et andre kvartal noensinne. 

Sterk vekst

Combined ratio, nøkkeltallet som viser kostnader og skadeutbetalinger i prosent av inntekter, ble 78,7 prosent i kvartalet, mot 80,1 prosent i andre kvartal i fjor. Covid-19-pandemien hadde en positiv innvirkning på erstatningskostnadene, som anslås til om lag 119 millioner kroner, tilsvarende 1,7 prosentpoeng på skadeprosenten. Den positive effekten skyldes hovedsakelig redusert reisevirksomhet. 

– Det som først og fremst forklarer den enorme farten vi har i kjerneforretningen vår nå er kraftig vekst. Marginene våre blir også bedre. Hvis vi justerer for vær som kommer og går og covid-19 effekter så har vi forbedret den underliggende skadeprosenten med 2,4 prosentpoeng, og det er mye, sier Baastad.

Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 6,1 prosent. I lokal valuta økte premiene med 8,6 prosent. Og veksten i volumene er ikke bare på grunn av prisøkninger.

– Nå er volumveksten en god kombinasjon av pris- og volumøkninger. Innen bilforsikring, som er et veldig stort og viktig segment for oss i Norge, er det nå halvparten volum- og pris som driver premieveksten, sier Baastad.

Justerer prisene

Baastad har merket seg at det er noe nervøsitet knyttet til inflasjon og hvordan dette vil påvirke skadeforsikringsbransjen. Materialprisene har gått til himmels og G-reguleringen hopper opp på et nytt nivå.

– Går vi inn i en periode med inflasjon på flere områder så er selvsagt dette skummelt for et skadeforsikringsselskap. Hvis inflasjonen fyker avgårde kan vi komme bakpå hvis vi ikke har tatt høyde for dette i premieberegningen vår, sier Baastad.

Utsiktene er veldig gode. Det er en bedre situasjon nå enn hva det har vært på mange år
Helge Leiro Baastad, Gjensidige Forsikring

– Men her vil jeg si at vi er langt fremme og vi har veldig avanserte modeller, legger han til.

– Så dere øker prisene?

– Vi øker prisene hele tiden for å holde tritt med inflasjonen, ellers taper vi marginer, sier Baastad, men legger til at han tror den himmelferden vi har sett for materialprisene vil reverseres.

Uansett er ikke materialer så viktig for Gjensidige. Når et hus brenner eller blir ødelagt, utgjør materialer bare en liten andel av de samlede erstatningskostnadene. 

– 75 prosent av kostnadene vi har innen eiendomsområdet er arbeidslønn, og det er bare 20–25 prosent av kostnadene som går til materialer. Hoveddelen av våre materialer er gips, maling og parkett, og der har vi ikke sett like stor prisøkning som for materialer, sier Baastad.

Gode utsikter

Så langt i år har det vært et godt driftsklima for skadeforsikringsselskapene, og Baastad tror det blir gode tider for Gjensidige også fremover.

– Utsiktene er veldig gode. Det er en bedre situasjon nå enn hva det har vært på mange år. Vi har en kombinasjon med underliggende marginforbedringer, volumøkninger og høy kundetilfredshet, sier Baastad. 

– Når det gjelder finans, er dette et område som er viktig for utbyttekapasiteten vår. Med renteoppgang så skal den over tid kunne styrke seg noe, legger Baastad til. 

Gjensidige Forsikring

(Mill. kr)2.kv/212.kv/20Est.
Premieinntekter7.1756.7657.074
Forsikringsresultat1.5271.3441.349
Finansresultat8021.159629
Resultat før skatt2.3302.4771.958
  • Norges største skadeforsikringsselskap med en drøy fjerdedel av markedet. Tilbyr forsikring til privatpersoner og næringslivet i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene.
  • Er et resultat av en lang serie fusjoner på 90-tallet.
  • Konsernsjef er Helge Leiro Baastad.