Rekordsterkt driftsresultat

Storebrand leverer sitt sterkeste underliggende driftsresultat noensinne og slår analytikernes forventninger med solid margin. 

Publisert 27. okt. 2021 kl. 07.32
Oppdatert 27. okt. 2021 klokken 08.27
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 338 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand Foto: NTB

 

Driftsklimaet til Storebrand har vært positivt den seneste tiden og hittil i år har aksjekursen steget 45 prosent på Oslo Børs, inkludert utbytte, til 90 kroner.

Onsdag morgen legger Storebrand frem et konsernresultat før amortisering på 912 millioner kroner for årets tredje kvartal. I samme periode i fjor var resultatet 1.012 millioner kroner. På forhånd ventet analytikerne et konsernresultat på 816 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Rekord for driftsresultat

Forvaltningskapitalen er Storebrands viktigste inntektsdriver og ved utgangen av tredje kvartal hadde Storebrand en forvaltningskapital på 1.058 milliarder kroner, 15 prosent vekst mot samme periode i fjor.

– Med full gjenåpning av det norske samfunnet og tilhørende høy økonomisk aktivitet markerte dette kvartalet en viktig milepæl. Storebrand leverer sitt sterkeste underliggende driftsresultat noensinne dette kvartalet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i meldingen.

Garanterte reserver utgjør mindre enn 50 prosent av totale pensjonsreserver og Storebrand kan vise til 18 prosent vekst i forsikringspremier og 17 prosent vekst lånevolum i bank mot samme periode i fjor.

– Strukturell vekst i pensjonsmarkedene, solid avkastning og godt salg av bærekraftige spareløsninger har bidratt til en lang periode med høy vekst i konsernets forvaltningskapital. I tillegg har vi fått stadig flere kunder innenfor privat forsikring det siste året. Storebrands evne til å vokse og samtidig opprettholde god kostnadsdisiplin bidrar til god resultatvekst, sier Grefstad.

Storebrand

(Mill. kroner) 3.kv/21 3.kv/20
Gebyr og adm. inntekter 1.544 1.352
Driftsresultat 762 672
Konsernresultat før amortisering 912 1.012
Resultat før skatt 779 889

Bedre solvens enn ventet

Storebrand har som ambisjon å lansere et tilbakekjøpsprogram når solvenskapitaldekningen bikker 180 prosent, og markedet følger derfor soliditeten med stor interesse. Konsernets solvensgrad styrket seg 6 prosentpoeng fra forrige kvartal, til 178 prosent. På forhånd ventet analytikerne en solvenskapitaldekning på 176 prosent.

 «Økningen er drevet av høyere langsiktige renter og et sterkt konsernresultat i kvartalet. Overgangen til et mindre kapitalkrevende konsern går i henhold til planen. Vekstområdet innskuddspensjon utgjør nå over 50 prosent av balansen og avløpet av den garanterte virksomheten er forventet å frigjøre kapital over tid», fremgår det.

Storebrand

  • Finanskonsern i markedet for langsiktig sparing og forsikring. 
  • Har hovedkontor på Lysaker. 
  • Konsernsjef er Odd Arild Grefstad. 
  • Fikk nåværende selskapsform i 1991 gjennom fusjon med det gjensidige forsikringsselskapet UNI. 
  • Største aksjonærer er Folketrygdfondet.