Aldri vært mer vannskader

Aldri før har det vært meldt om flere vannskader enn i år, og aldri har kostnadene vært høyere heller.

Publisert 27. nov. 2021 kl. 11.36
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 226 ord
MYE PÅ KORT TID: Styrtregn har gjort at bygninger som tidligere unngikk overvann blir utsatt for vannskader. Foto: Tryg Forsikring

Antall vannskader i år er allerede rekordhøyt og vil trolig ende på rundt 82.000, viser estimater fra Tryg Forsikring og Finans Norge. Til sammen vil kostnadene komme på 3,5 milliarder kroner, som også er ny rekord. 

– Alt tyder på at 2021 vil bli et historisk år både i antall og kostnader, noe som trolig er en direkte følge av et våtere og villere klima. For Tryg alene var økningen i antall skader på 44 prosent i første kvartal, og i oktober var vannskadekostnadene nær doblet i forhold til i fjor, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring. 

Ifølge Brandeggen var de største utbetalingene relatert til nedbør som kommer inn i hus, eller oversvømmelser på grunn av tilbakeslag i avløpsnettet. I tillegg til en markant økning i antall frostskader. 

Kostnadsøkning på 30 prosent

For Tryg Forsikring har utgiftene ved vann- og frostskader økt med 30 prosent i år, og snittkostnadene ligger nå på drøye 43.000 kroner.

– Vi ser økte tilfeller av styrtregn og ekstremnedbør med mange store vannskader innenfor et konsentrert geografisk område, og det er særlig tettbebygde strøk som Oslo, Akershus og Rogaland som har de høyeste vannskadeerstatningene etter ekstremnedbør, sier Brandeggen. 

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren fører den økte mengden styrtregn i tillegg til skader på bygninger som tidligere gikk klar av overvann.

– Nå kommer det så mye nedbør på kort tid at hverken det kommunale avløpsnettet eller dreneringer klarer å fjerne vannet hurtig nok, sier Brandeggen.