Priset Viking-idé til 50 millioner

Rasmus Ramstad og fire medgründere startet med en idé om et digitalt vikingmuseum og 100.000 kroner. Det ble priset til 50 millioner, og nå jakter de penger til ekspansjon.

THE VIKING PLANET: Inne i en vikinghjelm kan besøkende se en 270-graders film om vikinger. På seks måneder har 13.000 gjester gjort nettopp det. Foto: The Viking Planet
Fritid

The Viking Planet er navnet på Rasmus Ramstads vikingsatsing der besøkende skal få se og oppleve en rekke vikingopplevelser, og der hovedattraksjonen er VR-filmen «The Ambush».

Ramstad åpnet i juni museet på 1.300 kvadratmeter pluss souvenirbutikk, og innen året er omme tror han å ha hatt nærmere 14.000 besøkende.

Nå jakter han 10 millioner i frisk kapital for å ekspandere både i Norge og i utlandet. Prisingen av selskapet er 85 millioner kroner før penger etter at Ramstad og hans medgründere spleiset på aksjekapitalen på 100.000, hvorpå de priset selskapet til 50 millioner da de hentet startkapitalen i fjor høst.

Svaret er «ja». Vi fikk en all right prising da vi startet
Rasmus Ramstad

Fikk 40 millioner fra start

– Vi følte vi hadde et godt konsept, men det var likevel ikke lett å selge. De som forsto konseptet nappet imidlertid, og da var det ingen diskusjon rundt prisingen.

– Men svaret er «ja». Vi fikk en all right prising da vi startet, sier Rasmus Ramstad.

FIKK BETALT: Gründer Rasmus Ramstad eier selv 10 prosent av The Viking Planet til en verdi av 8,5 millioner kroner etter å ha lagt inn noen titusener og et års hardt arbeid. Foto: The Viking Planet

Ikke bare fikk han startkapitalen på 14,5 millioner, men han fikk også banklån på 21,5 millioner.

Investorene inkluderer Trygve Seglem og Kristian Eidesvik samt Per G. Braathen og Jotun-arving Bjørn Ole Gleditsch, mens mobilgründer Nadir Nalbant er én av gründerne.

– Vår innsats er at tre av oss har jobbet med dette på fulltid i ett år mens to har vært inne på prosjektbasis.

Det er investert 35 millioner kroner i innholdsproduksjonen, mens selve senteret kostet 7 millioner. Det er litt som kinodrift
Rasmus Ramstad

Resultatet så langt er en VR-film som til og med er internasjonalt prisbelønnet. I tillegg har de laget en tradisjonell dokumentarfilm om vikingene og en film til en 270-graders kino inne i en stor vikinghjelm. I tillegg er det laget interaktive filmer for familier og skole, ifølge Ramstad.

EVENTYRLIG: VR-filmen fra The Viking Planet er allerede blitt prisbelønnet i London. Foto: The Viking Planet

– Litt som kinodrift

– Planen var å åpne det første senteret i Haugesund, men det trakk ut i tid, så vi åpnet først i Oslo. Alt skjer digitalt, og vi leverer på 12 språk. Det er investert 30 millioner kroner i innholdsproduksjonen, mens selve senteret kostet 7–10 millioner. Det er litt som kinodrift, sier Ramstad.

– Nå har vi dialog med flere land der vikingene bosatte seg, og som har vikingkultur som for eksempel Irland, Frankrike, Island og USA. Vi tilrettelegger lokalt slik at det blir som deres eget vikingsenter så nær som i land der det ikke er naturlig å ha eget innhold – som i Kina, hvor vi også er i forhandlinger om etablering.

– Noe av kapitalen skal gå til å lage lokalt innhold, og noe skal gå til markedsføring og drift i Oslo, der vi også skal utvikle to–tre nye opplevelser. Deretter er planen å åpne i Haugesund neste år og i Bergen i 2021.

«Relativt høy risiko»

Ifølge Ramstad sikter de mot mellom 13.000 og 14.000 besøkende innen nyttår. Det er et stykke fra de 40.000 som behøves for at senteret skal gå rundt.

– Vi har kun vært i drift et halvt år, og uten gruppemarkedet som cruiserederier og andre representerer. Den effekten får vi neste år sammen med nedstengningen av Vikingmuseet på Bygdøy som vil vare i flere år. Da er jeg komfortabel på at dette blir veldig bra, sier Ramstad.

Han lever på salg av inngangsbilletter og souvenirer.

Ifølge prospektet skal driften gå 7,4 millioner i minus i år og 8,5 millioner i minus neste år før de skal gå i balanse i 2021 og etterhvert tjene 2030 millioner godt utover på 2020-tallet.

Det er nettopp disse prognosene som er brukt til å prise selskapet – neddiskontert med et avkastningskrav på så mye som 25 prosent, hvilket er begrunnet i «en relativt høy risiko», hvis vi skal tro selskapet selv.