Høye bølger for Sjoa Rafting

Inntektene faller for Sjoa Rafting.

MINDRE AKTIVTET: For Sjoa Rafting og holdingselskapet Ola Enkerud.
Fritid

Sjoa Rafting snudde et marginalt overskudd i 2018 til et marginalt underskudd i i 2019. Resultat før skatt kom på minus 26.000, noe som er en nedgang fra året før da raftingsselskapet gikk 32.000 i pluss. 

Sjoa Rafting er det eneste raftingselskapet som ligger redd ved elvebredden til Sjoa, og tilbyr både paintball og juving i tillegg til rafting. 

Inntektene til Sjoa Rafting falt med 700.000 kroner i 2019, og endte på 5,5 millioner kroner. Dette ble til gjengjeld utjevnet ved at driftskostnadene også falt med nærmere 700.000 kroner. 

Ola Enkerud

(Mill. kr)20192018
Omsetning5,56,2
Driftsresultat0,10,1
Resultat før skatt00
Resultat etter skatt00
rafting
Nyheter
Fritid
Børs