STORT VEDLIKEHOLDSETTERSLEP: Rauland Alpinsenter trenger 1,5 millioner kroner til heisoppgradering hvis ikke er det kroken på døren. Foto: kaare martin granerud

Trenger 1,5 mill. før sommeren for ikke å stenge Raulandsfjell Alpinsenter

– Vi trenger 1,5 millioner til heistrekket og 3 millioner til et kunstsnøanlegg, sier Ivar Magnesen i Raulandsfjell Alpinsenter.

RAULAND: – Alpinanlegget ble bygget på dugnad på 80-tallet i et samarbeid mellom idrettslag, kommunen og daværende Distriktenes Utbyggingsfond. I 2004 kjøpte jeg og noen andre det og har vedlikeholdt det frem til i fjor, sier Magnesen.

Det gikk greit frem til nå, men etter nyttår kom nye regler med strengere krav til vedlikehold og inspeksjoner.

– Det er bra med tanke på sikkerheten, men det stiller flere og dyrere krav til oss som anleggseiere, sier han.

Ingen ny sesong uten ny kapital

Han har i lokalavisene flere ganger sagt at om han ikke får inn 1,5 millioner kroner, blir det ingen ny sesong, da legges anlegget ned. Bare ny vaier koster en halv million, resten skal gå til vedlikehold.

– Vi er et lite anlegg og er sårbare for været. I fjor hadde vi bare 40 driftsdager, i år regner vi med å få 110, sier han.

Vi er et lite anlegg og er sårbare for været. I fjor hadde vi bare 40 driftsdager, i år regner vi med å få 110
Ivar Magnesen

Selskapet har i flere år gått med underskudd, og gikk i 2017 konkurs. Det ble startet opp igjen, og i 2018 ble inntektene på 7,9 millioner, mens underskuddet endte på 819.000 kroner. Den bokførte egenkapitalen er på 269.000 kroner.

140 SENGER: – Vi driver på en festetomt, og får ikke bygget ut mer, men det er grunneiere som grenser til som har sagt de er interesserte i å bygge, sier Ivar Magnesen. Foto: KAARE MARTIN GRANERUD

I tillegg til store vedlikeholdskrav er manglende kunstsnøproduksjon en stor mangel.

– Får vi inn nok kapital til å få heistrekket på plass, blir neste prosjekt å skaffet et kunstsnøanlegg. Vi trenger 100 til 120 driftsdager i året.

– Hva koster det å etablere et slikt?

– Det er det ikke noe tak på, men vi har stipulert at vi trenger 3 millioner kroner til dette, sier han.

I PENGEKNIPE: Ivar Magnesen, Raulandsfjell Alpinsenter. Foto: KNUT HEGGENES

Alpinsenteret trekker mange gjester på grunn av sine off piste-muligheter, altså kjøring uten for oppkjørte løyper, så også med et snøkanonanlegg vil det være mer utsatt for snøfattige vintre enn andre alpinanlegg.

Driver på festetomt

Mens Rauland Skisenter en mil unna gjør gode penger på hyttesalg og hytteutleie, har ikke Magnesen mer å bygge ut enn de 140 sengene han har i tilknytning til anlegget.

– Vi driver på en festetomt, og får ikke bygget ut mer, men det er grunneiere som grenser til som har sagt de er interesserte i å bygge. Det kan bli et hundretalls hytter.

Etter å ha gått ut i lokalavisen med kapitalbehov og varsel om senterets mulige endelikt, forteller Magnesen at han har fått henvendelser interessenter og investorer, men ingenting er foreløpig spikret.

– Når må du ta en avgjørelse?

– Det er fire måneders leveringstid på en ny vaier, så til sommeren begynner tiden å renne ut. I slutten av april eller starten på mai bør vi ha en løsning, sier han.