Skattesjokk i Kragerø - flere eiendommer fikk skattetakst på over 100 millioner

Tirsdag fikk en rekke eiere av landsteder i Kragerø kommune beskjed om at eiendomsskatten for 2020 ville beløpe seg til over 100.000 kroner.  Torsdag kom kontrabeskjeden.

FEIL: Den første skattelisten fra Kragerø kommune tydet på et enormt hopp i eiendomsskatten.  Foto: NTB Scanpix

«Vi ønsker at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer. Med endringen vi foreslår vil mange kommuner måtte sette ned eiendomsskatten», sa daværende finansminister Siv Jensen ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019.

Fra 7 til 3 promille

Fra 2020 er maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig redusert fra 7 promille til 5 promille. En av kommunene som hadde nettopp en eiendomsskattesats på 7 promille er Kragerø. 

Fra i år skulle eiendomsskattesatsen settes ned til 3 promille, og alle eiendommer retakseres. I hele høst har Oslo-firmaet Verditakst jobbet med å taksere de over 10.000 eiendommene i Kragerø kommune. Denne uken ble skattelisten med de nye takstene lagt ut til offentlig ettersyn. Og da var det mange som fikk seg en solid overraskelse. 

Modeller for beregning av eiendomsskatt

Kommunene har to ulike modeller å velge mellom for å beregne eiendomsskatt; en kommunal takstmodell eller Skatteetatens formuesgrunnlag. Oslo og Bergen er blant de som av valgt det siste. 

Mange kommuner som også har skatteinntekter fra mange fritidsboliger har valgt en kommunal takstmodell. Kragerø er en av disse. Da besiktiges hver enkelt eiendom, og takseres ut fra gitte kriterier.

Listen som ble lagt ut viste nemlig at en lang rekke eiendommer var anslått å ha en verdi på over 100 millioner kroner. Flere eiendommer var oppført med en takst på over 200 millioner. En eiendom på Skåtøy var oppført med en takst på nesten 278 millioner kroner. Dette skulle, ifølge skattelisten resultere i en eiendomsskatt på 581.000 kroner.

På skattelisten for 2019 var den samme eiendommen oppført med en takst på 28,2 millioner kroner, og en eiendomsskatt på 59.200 kroner.

Stemmer ikke

Finansavisen ringer til Ole C. Torgersen, daglig leder i Verditakst.

– Hvordan kan det ha seg at så mange eiendommer har en antatt verdi på over 100 millioner kroner?

– Over 100 millioner? Selv ikke Ivar Tollefsens eiendom kan være verdsatt til noe sånt. Nei, det stemmer ikke, sier Torgersen.

– Så dette er ikke de takstene dere har utarbeidet?

– Nei, vi har ikke satt noen slike takster. Nå er det mange eiendommer med høye priser i området, men det er mer i størrelsesorden 20 millioner. En takst til eiendomsskatteformål skal også være litt forsiktig, sier han.

Torgersen har selv besiktiget over 2.000 av disse eiendommene sammen med en kollega.

– Vi har også gått gjennom våre takster med en sakkyndig nemd, som har godkjent dem, forteller han.

La ut listen 

Verditakst ferdigstilte sin leveranse ved utgangen av januar, og leverte da fra seg en liste over 12.000 takserte eiendommer.

Denne listen ble så klartgjort av et annet firma, og deretter sendt over til kommunen.

– Det har rett og slett skjedd en feil ved overføringen av dataene, og det gjorde at det var mange eiendommer som hadde fått en alt for høy takst. Da vi oppdaget dette ble listen fjernet, forteller Beathe With, kommunalsjef for samfunn. 

Listen lå ute på kommunens hjemmesider i et par timer, men det var nok til å sette sjokk i mange eiere av hus og hytter. 

Ny liste

Torsdag ble en ny og korrigert liste lagt ut. Denne gangen er eiendommen på Skåtøy verdsatt til 34,7 millioner kroner. 

– Mange vil oppleve at taksten har steget sammenlignet med den taksten som ble satt i 2007, sier With. 

Avviker taksten vesentlig fra en forventet salgssum, kan eieren av eiendommen klage, men det må gjøres innen 6 uker fra utsendelse av takst.

I tillegg til at eiendomsskattesatsen er redusert fra 7 promille til 3 promille er beregningsgrunnlaget redusert fra 80 til 70 prosent av taksten, og det er innført et bunnfradrag på 400.000 kroner. 

– Vil dere nå få inn mer eller mindre eiendomsskatt enn tidligere? 

– Mer, sier With. 

– Det var også bakgrunnen for at vi valgte å retaksere, for å sikre kommunens inntekter.