Ivar Tollefsen fikk nei til svømmebasseng på hytta

Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen vil ha et 22 meter langt svømmebasseng på hytta i Kragerø. Det vil ikke kommunen.

FIKK NEI, HAR KLAGET: Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen. Foto: Håkon Sæbø

På Tåtøy i Kragerøs skjærgård har Ivar Tollefsen et stort landsted som han kjøpte for 19 millioner i 2017. I desember søkte han Kragerø kommune om å få bygge et 22 meter langt og 3,5 meter bredt svømmebasseng.

Ifølge Kragerø Blad Vestmar vil Tollefsen bygge bassenget i hagen i nærheten av hovedhuset på eiendommen, 75 meter fra sjøkanten, 12 meter over havet, og det skal fylles med saltvann fra sjøen.

«Overstiger ikke ulempene»

I februar kom svaret fra administrasjonen i kommunen:

«Bygningsmyndigheten kan ikke se at de allmenne fordelene med tiltaket klart overstiger ulempene. Samtidig vurderes tiltaket å vesentlig tilsidesette hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet», heter det blant annet i vedtaket.

9. mars klaget Tollefsens arkitekt, sivilarkitekt David Løffler i Arkitekthuset Kragerø, på vedtaket, og det skal nå gjennom en politisk behandling.

«Vi er ikke enige i administrasjonens vurderinger og er av den oppfatning at disse i det vesentlige bygger på generelle vendinger og ikke konkrete vurderinger av vår søknad om dispensasjon. Der hvor vurderingene er konkrete er vi av den oppfatning at disse er feil», skriver David Løffler i klagen til kommunen, ifølge avisen.