Øker hytteverdi for første gang på syv år

– Staten tar utgangspunkt i latterlige formuesverdier, sier hytteforbund.  

GAMLE TAKSTER: Her på Tjøme sitter flere på eldre takster på hytter som i dag er verdt mange millioner. Færder kommune har de høyeste hytteprisene i hele Norge.  Foto: Håkon Løtveit
Fritidsbolig

Norges Hytteforbund ønsker overraskende nok at staten skal ta inn mer skatt på fritidsboliger, ikke fordi staten skal få mer penger, men fordi de mener dagens system er urettferdig. 

VIL HA RETTFERDIG SKATT: Trond Hagen, styreleder Norges Hytteforbund. Foto: Norges Hytteforbund

– Det er ikke jevnlige takseringer av fritidseiendom. Du kan sitte med latterlige formuesverdier fra 1950-tallet på en hytte som har en helt annen verdi idag. Vi mener beregningsgrunnlaget må være likt som med boliger, sier styreleder i Norges Hytteforbund, Trond G. Hagen.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen øke hytteprisene som danner grunnlaget for formuesskatten med 20 prosent. Det kan høres mye ut, men det er første gang siden 2014 at regjeringen gjør noe med grunnlaget.

– Så dere vil egentlig ha mye mer skatt på gamle fritidseiendommer? 

– I dag kan du sitte på en hytte som er taksert til noen hundre tusen, men som har gjort oppgraderinger og har lik verdi som en ny hytte rett ved siden av, men den nye får årets takst. Prosenten regjeringen foreslår blir lik for alle, men det blir en dråpe i havet i forhold til den egentlige verdien på de eldre hyttene. Vi må ha et mer rettferdig system, sier Hagen. 

Skatteetaten bruker gammel kostpris

Skatteetaten sier de gjør som de får beskjed om og at det kan bety  at de tar utgangspunkt i 70 år gammel kostpris på en gammel hytte, og 2020-kostpris på en ny hytte. 

–  Fritidsboliger omfattes ikke av det særskilte verdsettelsessystemet for boligeiendommer, og de historiske kostprisene for fritidseiendommer benyttes derfor fremdeles i dag til formuesbeskatning. For nye fritidseiendommer fastsettes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent  av byggekostnader, inkludert tomt, sier seksjonssjef Lene Ringså. 

Hun bekrefter at gamle hytter fortsatt bruker gammel takst. 

–  Ved senere år skal formuesverdien videreføres, med en eventuell fastsatt oppjustering. Det er derfor riktig at man for en fritidsbolig kan ha en kostpris fra 1950 som grunnlag for dagens formuesbeskatning. Det er lovgiver som gir føring for når formuesverdier for fritidsboliger skal oppjusteres, sier Ringså. 

Prognosesenteret hadde ventet en generell verdiøkning nå. 

– Det er ikke overraskende, spesielt når du har så stort interesse for fritidsboliger og mye formue plasseres her. Det er naturlig at staten vil hente ut mer penger, sier partner i Prognosesenteret Bjørn Erik Øye.

Ifølge tall fra Prognosesenteret og prisindeksen til Eiendom Norge, så har fritidsboliger hatt en snittøkning på over 44 prosent på snart syv år.

Formuesverdien til fritidsboliger er satt til 30 prosent av takst og istedenfor å retaksere hytter, har forskjellige regjeringer med jevne mellomrom økt verdsettelsen. Ny økning på 20 prosent gjelder fra 2021 og den forrige økningen i 2014 var på 10 prosent.    

Norges Hytteforbund
prognosesenteret
Trond G. Hagen
hyttemarkedet
bjørn erik øye
statsbudsjettet
statsbudsjettet 2021
Nyheter
Fritidsbolig