Fristen ute: Nå går 1.000 hytteeiere til søksmål

– Vi har satt frist ut denne uken for å åpne for bruk av hytter i Sverige. Hvis det ikke skjer, kommer søksmålet neste uke, sier advokaten som representerer over 1.000 hytteeiere.

VIL OVERNATTE: Hytteeierne i Sverige mener to rapporter bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet støtter deres syn i at man ikke øker smitterisikoen ved å være på hytta. Nå går de til søksmål basert på EØS-avtalens fire friheter. Foto: Dreamstime
Fritidsbolig

Torsdag stengte Erna Solberg ned Norge – igjen. Fredag tok Raymond Johansen strupetak på Oslo. Men advokat Lina Smorr i Andersen Bache-Wiig vil at myndighetene i stedet åpner opp for alle som har hytte i Sverige.

Siden august har hun raslet med søksmål fra mer enn 1.000 hytteeiere i Sverige. Etter at Helse- og omsorgsdepartementet har fått fagrapporter fra FHI og Helsedirektoratet, som støtter hennes syn, har hun gitt departementet frist ut denne uken for å åpne opp for hytteeierne.

– Vi har satt frist ut denne uken for å åpne for overnatting på fritidseiendommer i Sverige. Hvis det ikke skjer endring nå kommer søksmålet neste uke, sier Lina Smorr.

– Kravet er at dagens unntaksregel fra karantenekravet må utvides til å tillate overnatting. Regelen slik den er utformet i dag oppfyller ikke kravet til forholdsmessighet etter smittevernloven, og må fjernes fordi det er i strid med EØS-avtalen, sier hun.

GRENSESPRENGENDE: – Det er ingenting smittevernfaglig som tilsier at man er mer smittefarlig hvis man krysser en grense, sier advokat Lina Smorr i Andersen Bache-Wiig. Foto: Andersen Bache-Wiig

– Ingen forskjell i smitterisiko

Utgangspunktet er at reisende til Sverige, som er et rødt land, plikter å gå i ti dagers karantene når de skal inn i Norge igjen. Det gjelder dog et unntak for personer med fritidseiendom i Sverige, men disse kan kun reise på dagsbesøk uten overnatting, og kun i strengt nødvendige tilfeller som vedlikehold for å avverge skader.

Myndighetene følger ikke faglige råd. Det er to rapporter som sier at det må åpnes opp
Lina Smorr, Andersen Bache-Wiig

– Smittevernreglene krever forholdsmessighet i tiltaket slik at det er faglig begrunnet, nødvendig uten å gå lenger enn det som er nødvendig. Her mener vi myndighetene bommer på alle punktene, sier Smorr.

– Du utsetter deg hverken for mer eller mindre smitte hvis du overnatter. Ei heller om du er på hytta for å gjøre vedlikehold eller kun å oppholde deg der, sier hun.

To rapporter utarbeidet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet skal ha gitt henne støtte. Bak står FHI og Helsedirektoratet.

– Følger ikke faglige råd

– Begge rapportene fra henholdsvis 23. og 26. oktober sa at det var minimal risiko knyttet til å reise på hytta i Sverige. Formålet med reisen for de med fritidseiendom er å oppholde seg på egen privat eiendom, derfor er det stor forskjell mellom denne gruppen og andre reisende som har til formål å handle og oppholde seg i offentlige rom, sier Smorr.

– Myndighetene følger ikke faglige råd. Det er to rapporter som sier at det må åpnes opp, sier hun.

Smorr legger til at det konkluderes med at det likevel er hensiktsmessig å begrense oppholdet til 72 timer. For å presse myndighetene krever hun likebehandling med hytteeiere som har hytte i Norge.

– EØS-avtalen legger opp til fri bevegelse av mennesker og kapital. Restriksjoner må ha en særskilt begrunnelse, men det er ingenting smittevernfaglig som tilsier at man er mer smittefarlig hvis man krysser en grense. Smitten i Oslo er ikke farligere enn smitten i Sverige, sier Smorr.

Vil ha ny rapport

Etter konklusjonen i de to rapportene har advokaten bedt departementet endre unntaksregelen slik at overnatting ikke utløser karantene.

– Vi vil ha en faglig begrunnelse for hvorfor det gjøres forskjell på norske og svenske hytter, sier Smorr som likevel ikke ønsker hytteforbud i Norge.

– Vi tror ikke det er aktuelt med nytt hytteforbud i Norge, gitt at slike reiser ikke frarådes selv nå, når det strammes inn kraftig. Det er jo nettopp fordi et forbud ikke ville vært tilstrekkelig smittevernfaglig begrunnet og ville vært uforholdsmessig inngripende, sier hun.

I stedet skal det være gitt et nytt oppdrag til Helsedirektoratet, men Smorr avviser at de kan komme til en annen konklusjon enn tidligere.

fhi
helsedirektoratet
lina smorr
andersen bache-wiig
sverige
hytteforbudet
Nyheter
Fritidsbolig