Dæhlie selger nye hytter tross byggestopp

Vannkonflikten på Sjusjøen gjorde at Bjørn Dæhlie måtte avbryte leilighetssalget som var godt i gang. Nå har han lagt ut nye leiligheter på markedet.

SATSER: Bjørn Dæhlie har flere hytteprosjekter på gang. Dette bildet er tatt i forbindelse med en utbygging i Åre i Sverige. Foto: Erlend Kjernli
Fritidsbolig

28 leiligheter med en total salgsverdi på nærmere 100 millioner kroner. Det er hovedtallene i det nye byggetrinnet i prosjektet Sjusjøparken.

– Vi har lagt til grunn en høystandard hyttestil, sier Terje Gjeisklid i Fundament Gruppen.

Sjusjøparken er et samarbeid mellom Fundament Gruppen og Bjørn Dæhlies Sisa Invest. Totalt består prosjektet av 85 leiligheter med en salgsverdi på 275 millioner kroner. Det første byggetrinnet på 24 leiligheter er solgt og bygget. 

Vannkonflikten

  • I 2010 ble Ringsaker kommune og grunneierne på Sjusjøen enige om å bygge en ny avløpsledning og et nytt vannverk.
  • Kommunen estimerte en totalkostnad på 144,2 millioner kroner. I avtalen står det at kommunen skal betale en fastpris på 75,2 millioner. Grunneierne skal betale resten, samt eventuelle overskridelser.
  • I ettertid viste deg seg at totalkostnadene ligger på 335 millioner kroner. Det gir grunneierne en ekstraregning på 191 millioner. Den nekter de å betale.
  • Ringsaker kommune innførte byggestopp i juni i fjor.
  • Nå ser grunneierne på muligheten for å bruke grunnvann som en ny vannkilde.

Det neste trinnet på 20 leiligheter måtte imidlertid trekkes fra markedet på grunn av byggestoppen på Sjusjøen. Kort fortalt er ikke grunneierne og Ringsaker kommune enige om hvordan kostnadene skal fordeles for bygging av en ny avløpsledning og et nytt vannverk (se faktaboks).

Åpne kort

Dæhlie og Fundamentgruppen hadde solgt rundt halvparten av de 20 leilighetene da kjøperne ble fristilt og leilighetene trukket fra markedet. Nå prøver de igjen selv om byggestoppen fortsatt er gjeldende.

– Vi spiller med helt åpne kort. Alle vi er i kontakt med er fullstendig klar over byggestoppen, sier Gjeisklid.

Hva har forandret seg siden dere trakk leilighetene fra markedet i fjor?

– Vi får positive signaler og tror at konflikten blir løst. Grunneierne og kommunen er tjent med å finne en løsning, og vi sitter på en tomt der folk har lyst på leiligheter.

Har dere lov til å legge ut leilighetene for salg når det er byggestopp?

– Vi har tatt alle forbehold, så det er ingen begrensninger på det. 

Gjort endringer

Gjeisklid sier han har fått flere forespørsler om det snart skjer noe mer i Sjusjøparken. Og med et hyttemarked som generelt går varmt har de valgt å satse.

– Vi har brukt tiden på å gjøre litt omrokkeringer i byggetrinnet. Nå har vi fått mer rom rundt leilighetene og fått en bedre planløsning på flere av dem. Prosjektet er optimalisert, sier han.

De 28 leilighetene er fra 49 til 82 kvadratmeter og har en pris fra 2,3 til 4,6 millioner kroner.

– Etterspørselen er stor og det er knapt nok fritidsleiligheter til salg på Sjusjøen nå.

PRØVER IGJEN: Byggetrinnet består av 28 leiligheter med en salgsverdi på nærmere 100 millioner kroner. Foto: Fundament Gruppen

Leter etter løsninger

Grunneierne i området er Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning og Pihl. Bestyrer i sistnevnte, Per Fineid, forteller om en positiv dialog med kommunen.

– Vi grunneierne har sjekket alternative vannkilder som vil gi en lavere kostnad. De er presentert for kommunen. Det pågår fortsatt undersøkelser både når det gjelder kvantitet og kvalitet, sier han.

– Kommunen skal vurdere forslagene våre nærmere. Vi har startet en møterunde og er i en god prosess.

Er dere nærmere en løsning?

– Vi er ikke i mål før vi er i mål. Det er en komplisert avtale med store summer, men situasjonen er bedre nå enn den var i fjor høst, mener Fineid.

Et av alternativene er bruk av grunnvann. 

GRUNNEIERNE: Fra venstre: Mathias Neraasen (bestyrer i Ringsaker Almenning), Jan-Tore Hemma (bestyrer i Brøttum Almenning) og Per Fineid (bestyrer i Pihl). Foto: Erlend Kjernli

Da Finansavisen skrev om vannkonflikten i fjor høst svarte kommunalsjef i Ringsaker kommune, Håvard Haug, at det i verste fall kunne gå mange år før det igjen bygges på Sjusjøen. 

– Men det er ikke noe vi ønsker, sa han.

Denne gangen har han ikke svart på Finansavisens henvendelse.