Folketrygdfondet stemte mot XXL-emisjon

Folketrygdfondet kom med kritikk og stemte mot flere forslag på XXLs ekstraordinære generalforsamling.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: XXL holdt onsdag morgen ekstraordinær generalforsamling. Foto: NTB SCANPIX

Det går frem av referatet fra møtet. Folketrygdfondet stemte mot disse tre forslagene:

  • Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon
  • Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen
  • Valg av styreleder

Likebehandling

Tross dette ble alle forslagene vedtatt. Folketrygdfondet, som ifølge aksjonærlistene eier 2,26 prosent av aksjene i XXL, var blant annet lite imponert over planene for den rettede emisjonen, som generalforsamlingen stemte for onsdag.

– Folketrygdfondet er opptatt av likebehandling og forventer at Selskapets styre påser at minoritetsaksjonærenes interesser ivaretas når transaksjoner gjennomføres. Det er Folketrygdfondets syn at den foreslåtte emisjonen i Selskapet medfører en urimelig forskjellsbehandling av minoritetsaksjonærene, står det i protokollen.

Generalforsamlingen fattet et vedtak om at aksjekapitalen heves med 10.666.666,80 millioner kroner ved utstedelse av 26.666.667 nye aksjer. Det utgjør nesten 20 prosent av aksjekapitalen.

Rabatt

Folketrygdfondet synes at aksjonærene som deltar i emisjonen, gis en vesentlig rabatt.

– Folketrygdfondet forventer at den etterfølgende reparasjonsemisjonen tilrettelegges slik at aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen i størst mulig grad får mulighet til å opprettholde sin relative eierandel i selskapet, heter det i protokollen.

Forslaget om at Hugo Maurstad skulle overta som styreleder etter Øivind Tidemandsen, gikk gjennom på den ekstraordinære generalforsamlingen. Tiedemandsen vil fortsette som styremedlem i lag med Ronny Blomseth, Maria Aas-Eng og Kjersti Hobøl.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker