Outlet-gründer Ådne Søndrål spår tomme kjøpesentre

Outlet-gründer Ådne Søndrål spår død og fordervelse for mange kjøpesentre.

SVARTE NATTA: Outlet-eier Ådne Søndrål varsler forferdelige tider for kjøpesentre uten gode konsepter ettersom det blir behov for færre og færre kvadratmeter med handel. Foto: Jørgen Hyvang

Eks-skøyteløper Ådne Søndrål varsler at fremtiden vil gi halvtomme kjøpesentre.

– Markedet for handelseiendommer er i en dramatisk endring, og jeg tror vi kun har sett starten på dette i Norge, og i Norden. Tidligere kunne en finne leietagere til så godt som alle kvadratmetere med handel og kjøpesenter som en fikk lov til å bygge. Slik vil ikke fremtiden være, sier Ådne Søndrål.

Det som er et knapphetsgode er «retailkonsepter» som evner å generere omsetning
Ådne Søndrål

Konsepter blir mangelvare

– For meg er det opplagt at vi vil trenge færre kvadratmetere med kjøpesenter i fremtiden, og vi vil se sentre dø eller måtte endres betydelig, sier Søndrål.

Poenget hans er at kvadratmetre ikke lenger vil være et knapphetsgode.

– Det som er et knapphetsgode er «retailkonsepter» som evner å generere omsetning.

Det kommer til å bli mange halvtomme kjøpesentre som om litt kan kjøpes billig. Noen vil dø
Ådne Søndrål

Kun omsetningsleie

Han spår at gamle modeller for husleie vil bli gravlagt.

– Jeg er overbevist om at verdien av handelseiendom og nivå på leie nesten utelukkende vil være en konsekvens av hva en evner å omsette.

– Det kan være noen veldig få unntak som utelukkende gjøres for markedsføring, men en vil ikke se mange lange leieavtaler med høy minimumsleie i fremtiden, sier Søndrål.

Halvtomme sentre

– Slik tror jeg det også det vil være for verdsettelser ved transaksjoner. Det kommer til å bli mange halvtomme kjøpesentre som om litt kan kjøpes billig. Noen vil dø.

– Samtidig tror jeg verdien vil stige eller holde seg høy for de som evner å prestere. Fremtidens marked vil skille mer enn hvordan det har vært historisk.

– Vi må prestere

Selv praktiserer Søndrål en enkel inntektsmodell der leietagerne betaler i henhold til hvor attraktivt han selv klarer å gjøre sentrene.

– Vi må prestere. På sett og vis ganske likt hvordan det er i idrettsverden

Han mener han har gode forutsetninger for å prestere i det outletnæringen gjør det relativt godt andre steder i verden.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker