Coop overrasket over prisforskjellene

– Vi visste at det var en forskjell, men at den er så enorm og favner såpass mange varegrupper, kom som en overraskelse på oss.

foto: ntb scanpix
Handel

Det sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop etter at Konkurransetilsynet onsdag la frem sin rapport som viser forskjeller på opp til 15 prosent i dagligvarekjedenes innkjøpspriser fra store leverandører.

– Hvis man skal finne et bilde på dette, kan man overføre det til idretten. Vi starter 10-15 meter bak konkurrentene, men kommer likevel samtidig i mål. Selvsagt ville vi gjerne hatt 10-15 prosent lavere innkjøpspriser. Det hadde kommet kundene til gode, men vi klarer likevel å tilby de samme prisene ut til forbruker, sier Kristiansen.

Han er overrasket over det Konkurransetilsynet har avdekket; at Norgesgruppen fra noen leverandører får opp til 15 prosent bedre innkjøpspriser enn Coop og Rema 1000.

– Vi visste at det var en forskjell, men at den er så enorm og favner såpass mange varegrupper kom som en overraskelse på oss. Vi trodde at det kanskje dreiet seg om 3-4 prosent.

ULIKE INNKJØPSPRISER: – Hvis man skal finne et bilde på dette, kan man overføre det til idretten. Vi starter 10-15 meter bak konkurrentene, men kommer likevel samtidig i mål, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop. Foto: Coop

– Det er leverandørene som gir ulike priser

Det er altså Norgesgruppen som i flere tilfeller får bedre innkjøpspriser enn Coop og Rema 1000.

– NorgesGruppen jobber hardt for å dempe prisøkningene og holde matvareprisene nede. Kiwi vinner jo pristest etter pristest, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen.

Han påpeker at «NorgesGruppen er opptatt av at konkurransen i bransjen skal være tøff for å sikre lave priser og godt vareutvalg til forbrukerne».

– Derfor står vi hardt på i forhandlingene med leverandørene. Vårt arbeid for lavere priser vil fortsette, sier Roskifte.

– Det er store prisforskjeller - opp til 15 prosent forskjell i innkjøpspris fra kjede til kjede?

– Jeg har lest undersøkelsen, og synes det blir feil å kommentere tallene. Dette er første gang vi får en viss innsikt i ulike priser. Det er leverandørene som gir ulike priser. Vi forholder oss kun til våre priser, sier Roskifte.

– De store variasjonene beviser at det er kjempeviktig å gjennomføre forhandlinger. Vi jobber i en bransje med økt konkurranse, fortsetter han.

GODE TIL Å FORHANDLE: – De store variasjonene beviser at det er kjempeviktig å gjennomføre forhandlinger, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen. Foto: NorgesGruppen

– Ikke konkludert med ulovligheter

Roskifte peker på at flere land, blant annet Frankrike, tidligere har hatt forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

– Det førte til høyere priser ut til forbruker, og forbudet ble siden opphevet.

Konkurransetilsynet konkluderer med at det er store prisvariasjoner, men Roskifte understreker at det ikke er påpekt ulovligheter.

– Men dersom det viser seg at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av prisvariasjoner mellom ulike kjeder, kan det foreligge brudd på konkurranseloven?

– På pressekonferansen onsdag ble det sagt to ganger at det ikke er konkludert med ulovligheter. Utfallet kan ikke forskutteres. NorgesGruppen er opptatt av å jobbe innenfor konkurranseloven, sier Roskifte.

Volum gir bedre betingelser

Han peker på at det hverken er ulovlig eller unaturlig at den største aktøren i markedet klarer å forhandle frem gode betingelser.

– Konkurransetilsynet har dokumentert at vi har gode betingelser på flere varegrupper. Dette viser at vi er tøffe forhandlere på vegne av kundene, sier Roskifte.

Hovedorganisasjonen Virke påpeker at en sterk konkurranse fordrer sterke forhandlinger.

– Et forbud mot prisdiskriminering vil i praksis være et forbud mot å forhandle. Det er vanskelig å se at det vil komme forbrukerne til gode. At prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer kun har steget med 0,4 prosent de siste 12 månedene, er et tegn på at konkurransen fungerer, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.