Olav Nils Sunde vurderer å kjøpe konkursboet til Gresvig

Gresvig skylder Olav Nils Sunde 600 millioner kroner og investoren snuser trolig på konkursboet. – Vi vurderer vår posisjon først og fremst som kreditor, sier Bjørn Paulsen i O.N Sunde.

SKAL DEKKES INN: Olav Nils Sunde er både eier og kreditor i Gresvig. Ifølge finansdirektør Bjørn Paulsen i O.N Sunde jobber de med å finne den beste løsningen for å få dekket inn lånet på 600 millioner kroner. Foto: NTB Scanpix
Handel

Mandag morgen ble det kjent at Olav Nils Sundes sportskjede Gresvig har slått seg konkurs med en samlet gjeld på 1,1 milliarder kroner. Sunde har utestående 600 millioner kroner, mens DNB har gitt et lån på rundt 500 millioner kroner, som banken hevder det er god sikkerhet for.

Olav Nils Sunde sitter både som eier og kreditor gjennom holdingselskapet O.N. Sunde. Derfor er det ikke utenkelig at investoren ender opp som kjøper av konkursboet. 

Etter det Finansavisen erfarer er det aktuelt for Sunde å se på mulighetene for å kjøpe tilbake hele eller deler av konkursboet.

 – Vi vurderer vår posisjon først og fremst som kreditor, og hva vi gjør videre vil avhenge av hva som er den beste løsningen for å få dekket inn mest mulig av det utestående lånet, sier finansdirektør Bjørn Paulsen i O.N Sunde.

Det skal angivelig ikke ha blitt lagt inn noen konkrete bud enda, og det ventes at konkursprosessen vil ta litt tid.

Sunde er mest kjent som hovedaksjonær i Color Group og han hadde ifølge tidsskriftet Kapital en nettoformue på 9,5 milliarder kroner i 2019.

Mange fordeler

Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder er en av de mest erfarne bostyrerne i Norge med mer enn 2.000 selskapsavviklinger.

– Fordelen med en konkurs, hvis forrige eier ønsker å drive virksomheten videre, er at man kan kvitte seg med de lokalene man ikke lenger ønsker, og i Gresvig er butikkstrukturen en stor utfordring. I tillegg får man redusert antall ansatte til et antall man har behov for uten lange og omfattende prosesser, sier Opdal.

Han understreker at han ikke kjenner Gresvig-konkursen eller Olav Nils Sundes planer.

– Men basert på mediaomtalen er det to sentrale kreditorer her: DNB og Sunde. Det er mange andre mindre kreditorer også, men disse utgjør samlet likevel et begrenset beløp i forhold til DNB og Sunde med samlet 1,1 milliard kroner.

Hadde blitt langdrygt

Opdal tviler på at banken kommer til å ettergi noe om de har den sikkerhet de i media har gitt uttrykk for.

– Uten en konkurs, og med rundt 2.300 ansatte, ville nok en gjeldsforhandling blitt en langdryg affære. Det hadde resultert i lange forhandlinger særlig med gårdeiere, fagorganisasjoner og ansatte. Det hadde blitt vanskelig å bli kvitt lokaler, og det hadde vært en stor utfordring å få de ansatte med på tilstrekkelige reduksjoner i antall ansatte og i krav på lønn og feriepenger.

– Krevende forhandlinger

En konkurs oppleves mer dramatisk, ifølge Opdal, men gir muligheten til å kunne etablere en lønnsom virksomhet etterpå. Man unngår også langvarige og muligens resultatløse forhandlinger med de ulike aktørene.

Opdal sier det slik:

– En utfordring med gjeldsforhandlinger er at man ikke klarer å redusere lønnskostnadene og husleiekostnadene raskt nok, og man ender derfor ofte opp med å kaste kortene likevel. Ved en konkurs kan man raskt få tilgang til ønsket antall lokaler og ansatte, og kan drive videre – om forholdene ligger til rette for det.

O.N. Sunde

  • Et av Norges største familieeide konsern.
  • Siden etableringen i 1988 har selskapet bygd opp en betydelig virksomhet innen transport og cruise, rederivirksomhet og produksjon av plastråstoff. De har også satset på detaljhandel innen sport og fritid, tekstil og mote. 
  • I tillegg kommer en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.
  • Konsernet er arbeidsgiver for vel 7.400 ansatte.

Han viser til USA og Sverige der man etter hans syn har mye bedre regler for gjeldsforhandlinger enn i Norge.

– Der går det an å leve med reglene.

– Er ikke en konkurs, der virksomheten drives videre kort tid etterpå, urimelig mot de ansatte, som kan kastes ut over natten?

– Det er brutalt, men spørsmålet er egentlig motsatt. Bedriften er ikke levedyktig, og da kan en konkurs være med på å skape en levedyktig virksomhet etterpå. Da får kanskje 50 prosent av de ansatte en sikker arbeidsplass, som etter min mening er et bedre alternativ enn at 100 prosent av de ansatte står uten jobb.

95 butikker involvert

Konkursbegjæringen til Gresvig Retail Group ble innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle de 95 egeneide butikkene. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

I en pressemelding skriver Gresvig at kostnadene og forpliktelsene knyttet til driften ikke anses som bærekraftige. Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes er blitt oppnevnt som bostyrer.

I SPILL: Eier og kreditor Olav Nils Sunde er en av de heteste kandidatene til å kjøpe konkursboet til Gresvig. Foto: Jørgen Hyvang

«Vi har allerede rukket å inngå en avtale med bankforbindelsen og eier, som sikrer normal drift, mens vi arbeider med å legge grunnlagt for permanent videre drift. Det er med andre ord ingen av de cirka 2.300 ansatte som vil motta oppsigelse foreløpig, og alle møter på jobb som vanlig. Så skal vi selge så mye varer som mulig, og på sikt skal virksomheten selges», uttalte han til Finansavisen mandag.

Store tap

Gresvig-konsernet har slitt tungt i lang tid, og bare de seneste tre årene har Sunde-familien spyttet inn over én milliard kroner i sportskjeden. I fjor ble det besluttet å legge ned kjedene G-Sport og G-Max og omprofilere butikkene til Intersport.

«Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene», sa Olav Nils Sunde i en pressemelding.

I 2018 omsatte Gresvig for 3,5 milliarder kroner, noe som utgjør 25 prosent av O.N. Sunde-konsernets totale omsetning.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) for Gresvig kom inn på minus 232 millioner, og nederst i regnskapet sto det 613 millioner kroner – med minusfortegn.

Sportskjeden har varer på lager for et sted mellom to og tre milliarder kroner.

gresvig
olav nils sunde
Nyheter
Handel