Færre konkurser i varehandel

90 aksjeselskaper innenfor varehandel gikk konkurs i januar, viser tall fra Experian. Det er en nedgang sammenlignet med januar 2019.

EN AV 938: Bokhandlerkjeden Notabene var en av 938 bedrifter innen varehandel som ble slått konkurs i 2019. Foto: Iván Kverme
Handel

I januar i år gikk 356 aksjeselskaper konkurs, viser en fersk statistikk fra analyseselskapet Experian. 

– Det er en prosentvis økning på 9,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Sammenlignet med januar i 2018 har det vært en økning på hele 16,7 prosent, sier Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian.

5.017 i fjor

I løpet av hele 2019 ble 5.017 selskaper slått konkurs, en marginal nedgang fra 2018. I tillegg ble 1.292 selskaper tvangsavviklet, noe som også representerer en nedgang fra året før.

Flest konkurser var det innenfor bygg- og anleggsbransjen og i varehandel, med henholdsvis 979 og 938 konkurser i 2019.

Disse bransjene står samlet for rundt 40 prosent av de registrerte konkursene blant aksjeselskapene totalt.

Etterslep

Men innenfor varehandel har antallet konkurser falt. I januar i år ble det registrert 90 varehandelskonkurser, mot 100 i januar 2019. Fra 2018 til 2019 falt antallet konkurser med nesten 4 prosent for året under ett. Det opplever Kristiansen som et paradoks.

ETTERSLEP: – Normalt er det et etterslep på konkurser, sier Per Ivar Kristiansen i Experian. Foto: Experian

– Det er tøffe tider i varehandel. Julehandelen var den dårligste på to år. Så det hersker ingen tvil om at varehandelen er inne i en knalltøff periode, noe blant annet sjokkbeskjeden om Gresvig-konkursen vitner om. Når en knallsterk merkevare som Gresvig med en markedsandel rett under 30 prosent går under, er det selvsagt grunn til bekymring, sier han.

– Jeg er usikker på om den konkursnedgangen vi har sett innen varehandel vil fortsette. Normalt er det et etterslep på konkurser, og tatt i betraktningen den dårlige starten på vinteren, endringer i konkurransesituasjonen og konsumentenes handlemønstre, er det grunn til å tro på en økning.

– At mange nordmenn er blitt mer miljøbevisst, og i stedet bruker mer penger på opplevelser og i større grad enn tidligere bytter klær og eiendeler via digitale tjenester,  kan slå ut i konkursstatistikken, sier han.

Overetablering

Til tross for at det ofte poengteres at nordmenn i dag bruker mer penger på mat og opplevelser, har antallet konkurser i overnattings- og serveringsbransjen økt kraftig. Antallet konkurser i denne sektoren i januar var 52, mot 40 i januar 2019.

– Dette er næringer som har vært i vekst, og det er derfor mange som har ønsket å starte nye selskaper. Det kan tyde på en viss overetablering, særlig i de store byene, og stor konkurranse. Det er trolig årsaken til økningen i antallet konkurser.

Også innenfor bygg og anlegg har antallet konkurser økt.

– I tillegg til at det har vært mange nyetableringer innen bygg og anlegg, er det en bransje med høy prosjektrisiko. Da øker også risikoen for konkurs, sier han.

– Både bygg- og anleggsbransjen og overnattings- og serveringsbransjen er prissensitive og svært konkurranseutsatte bransjer, der det for mange skal lite til for å bli vippet av pinnen, sier han.

Det kan få konsekvenser også for kunder og leverandører.

– Konkurser gir kraftige ringvirkninger for andre bedrifter som kan bli med i dragsuget, sier Per Ivar Kristiansen.