Bolia-omsetningen sank med 8,3 prosent i Norge

Ombygginger og fallende kronekurs preget Bolia Norge i fjor. I år forventer Bolia-sjefen et «meget positivt» resultat.

ÅPNET TO BUTIKKER I FJOR: Bolia har 18 butikker i Norge; her fra butikken i Henrik Ibsens gate i Oslo. I fjor sto netthandel for 22 prosent av omsetningen i Bolia Norge. Foto: Gard Setsaas

– Det har alltid vært godt å være dansk i Norge. Vi er veldig fornøyd med utviklingen i Norge i de 20 årene vi har hatt butikker i landet. Norge har alltid vært et sterkt og viktig marked for oss, sier Lars Lyse Hansen, konsernsjef i danske Bolia.

I regnskapsåret som endte 30. august i fjor, landet omsetningen i Bolia Norge på 328 millioner kroner. Det er en nedgang på 8,3 prosent fra året før. Resultatet endte på 4,9 millioner, en liten nedgang fra året før.

– Resultatet er på linje med våre forventninger, sett i forhold til fjorårets aktiviteter og investeringer. Topplinjen ble påvirket av at vi bygget om alle våre norske butikker for å styrke inspirasjonen ytterligere. Bunnlinjen ble påvirket av en fallende kronekurs, sier Lyse Hansen.

– Den norske kronesvekkelsen er naturligvis bra for norsk eksport, men fallet har rammet vår type virksomhet hardt på inntjeningen. Samtidig har det svekket norske konsumenters kjøpekraft, fortsetter han.

Bunnlinjen i Bolia Norge er de seneste to årene likevel blitt løftet i forhold til tidligere år. Den danske Bolia-sjefen uttrykker glede over å ha «fått en god løsning på beskatningsmodellen med det norske skattevesenet».

BEDRE I ÅR: – Vi forventer at resultatet i inneværende år blir meget positivt i Norge, sier Bolia-sjef Lars Lyse Hansen. Foto: Bolia

22 prosent netthandel

I løpet av 2018/19 åpnet Bolia to nye designbutikker – på Storo Storsenter og i Ålesund. Den danske møbelkjeden hadde 18 butikker i Norge ved utgangen av regnskapsåret. I tillegg er netthandel viktig.

– I Norge står ren netthandel for rundt 22 prosent av omsetningen, forteller Bolia-sjefen.

– Skal dere fortsette å investere i nye butikker når en såpass stor del av omsetningen foregår på nett?

– Vi ekspanderer kraftig gjennom alle våre globale salgskanaler fremover, også i eksisterende og nye butikker. I vår bransje er den fysiske butikken fortsatt en meget viktig kanal, for det er der kundene søker inspirasjon og veiledning, og der de kan se, føle og oppleve designen.

– Hvilke forventninger har du til utviklingen i Bolia Norge i 2019/20?

– Vi har utviklet og investert kraftig i våre kolleksjoners bærekraft, butikkopplevelse og personaltrening, og dette gjenspeiles nå tydelig i både salgstall og kundetilfredshet i samtlige markeder – også i Norge. Vi forventer derfor at resultatet i inneværende år blir meget positivt i Norge, sier Lyse Hansen.

Bolia Norge*

(Mill. kr)2018/192017/18
Driftsinntekter328,0357,7
Driftsresultat4,75,2
Resultat før skatt4,95,4
Årsresultat3,84,4

*Avvikende regnskapsår, 01.09-31.08

Satser i det profesjonelle markedet

Bolia-konsernet selger sine produkter via nettbutikker samt 60 egne butikker i ni europeiske land. I tillegg kommer i overkant av 600 forhandlere i over 50 land verden over.

– Selv om vår design nå selges over hele verden, er potensialet uendelig stort. Spesielt på det profesjonelle markedet, som vi gikk inn i for et par år siden. I mars i år lanserer vi Bolia Professional Collection i samtlige markeder, forteller Lyse Hansen.

Bolia var i en årrekke et særdeles lønnsomt konsern. 2016/17 ble avsluttet med et driftsresultat på 215 millioner danske kroner av en omsetning på 801 millioner. Så stupte resultatet. 2018/19 ble avsluttet med et driftsresultat på 19,1 millioner danske kroner. Omsetningen økte med 3,2 prosent til 902,5 millioner danske kroner.

– For tre år siden iverksatte vi den største strategiske investering og vekstplan i selskapets historie. Det innebærer en naturlig svikt i inntjeningen i to-tre år, men sikrer at vi får enda mer fornøyde kunder verden over i de kommende år, sier Lyse Hansen.

– Selv om vi nå er gått inn i det tredje store investeringsåret, kan vi allerede nå se resultater. På konsernnivå forventer vi en tre- til firedobling av resultatet i inneværende regnskapsår, fortsetter han.

Bolia eies av Lars Larsen Group, som blant annet også eier Jysk. I august i fjor døde Lars Larsen (71), et par måneder etter at hans sønn overtok som styreformann i Lars Larsen Group.

Med en formue på rundt 30 milliarder danske kroner ble Lars Larsen regnet for å være blant Danmarks fire rikeste personer.

Bolia (konsern)

(Mill. DKK)2018/192017/18
Driftsinntekter902,5874,7
Driftsresultat19,118,5
Resultat før skatt18,220,9
Årsresultat15,723

*Avvikende regnskapsår, 01.09-31.08