SATS økte medlemsmassen med 22 prosent

Norge sto for 46 prosent av driftsinntektene i 2019.

LA FREM TALL: Konsernsjef Sondre Gravir i SATS. Foto: NTB Scanpix

SE DIREKTE kl. 8.30: Webcast fra kvartalspresentasjonen

SATS hadde et resultat etter skatt på 19 millioner kroner i 4. kvartal 2019, opp fra -157 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Resultat pr. aksje endte på 12 øre, opp fra -1,4 kroner i samme kvartal i 2018.

Selskapet har en målsetting å betale ut minst 250 millioner kroner i 2020, fremgår det av kvartalsrapporten.

Netto finanskostnader i 4. kvartal var 96 millioner kroner, opp 56 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i 2018, på grunn av urealiserte valutaeffekter, heter det i rapporten.

Bedre på driften

Driftsresultatet var på 36 millioner kroner, opp fra -178 millioner kroner i 4. kvartal 2018.

EBITDA var på 381 millioner kroner, opp fra  329 millioner kroner samme kvartal i 2018. Justert EBITDA før IFRS 16-effekter ble 155 millioner kroner, opp 19,4 prosent fra 4. kvartal 2018.

Kontantstrømmen fra driften var på 1.345 millioner kroner, mens kontantstrømmen fra investeringer var -321 millioner kroner og -1.225 millioner kroner fra finansieringsaktiviteter.

SATS gikk ut av kvartalet og året med 165 millioner kroner i kontanter og tilsvarende likvider, ned fra 357 millioner kroner året før.

Driftsinntektene var på 1.036 millioner kroner, opp 21,3 prosent fra 854 millioner kroner i 4. kvartal 2018. Den primære vekstdriveren var Danmark, men det var også vekst i de andre landene.

46 prosent Norge

Den gjennomsnittlige medlemsmassen økte med 22 prosent og antall medlemmer ved utgangen av fjerde kvartal 2019 var 687.000. Ved utgangen av samme kvartal i 2018 var antallet 569.000

Norge utgjorde 46 prosent av virksomheten i 2019, med 299.000 medlemmer og inntekter på 473 millioner kroner, opp 6,3 prosent fra 4. kvartal 2018.

Sverige utgjorde 33 prosent (230.000 medlemmer), mens Finland sto for 9 prosent (62.000 medlemmer) og Danmark 13 prosent (97.000 medlemmer).

Goodwill er bokført til 2,4 milliarder kroner.

SATS har steget 24,4 prosent de siste tre månedene og 14,7 prosent så langt i 2020.

Rapporten

Presentasjonen

SATS

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.036854
Driftsresultat132-139
Resultat før skatt36-178
Resultat etter skatt19-157

SATS

Treningssenterkjede med hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Sondre Gravir.

Fikk nåværende selskapsform i 2014 etter fusjon mellom Sats og Elixia.

Største aksjonær er Sats Gruppen.