Optimera fikk Veidekke-kontrakt til 250 mill. årlig

Optimera har vunnet kontrakten på leveranser av trelast og byggevarer til Veidekke i de kommende to årene.

ER OPTIMERAS STØRSTE ENTREPRENØRKUNDE: Veidekke valgte Optimera som hovedleverandør av byggevarer i Norge. Her fra venstre: innkjøpssjef Ole Jakob Nes i Veidekke Entreprenør, salgsdirektør Thomas Schøyen i Optimera, leder for salgsplanlegging og analyse Morten Thue i Optimera og innkjøpsleder Steinar Andersen i Veidekke Entreprenør ved boligprosjektet Teieparken i Tønsberg. Foto: Simen Berg
Handel

Optimera har vært hovedleverandør av trelast og byggevarer til Veidekke siden 2011. Nylig ble avtalen forlenget med to år – frem til utgangen av 2021 – med opsjon på ytterligere to nye år. Avtalen gjelder for Veidekke med datterselskaper i Norge.

– Avtalens størrelse har økt år for år. I 2011 startet vi med leveranser av tradisjonelle byggevarer som gips, stål og trelast. Etter hvert er den utvidet til også å omfatte produkter som verktøy og festemidler, sier salgsdirektør Thomas Schøyen i Optimera.

– Avtalen har et potensial på 250 millioner kroner i året. Det gjør Veidekke til vår største entreprenørkunde, fortsetter han.

Pris- og miljøfokus

Kontrakten ble vunnet i konkurranse med fire-fem andre aktører. Hverken Schøyen eller innkjøpssjef Ole Jakob Nes i Veidekke Entreprenører vil si hvem de øvrige aktørene var, men det er nærliggende å anta at store byggevareleverandører som Byggmakker, Mestergruppen og Løvenskiold Handel var ute etter å kapre kontrakten.

– En totalpakke var avgjørende for valget. Det handlet blant annet om riktig prisnivå, logistikk og kompetanse rundt miljøløsninger, sier Nes, og fortsetter:

– Kundene våre etterspør miljøriktige løsninger, og vi må derfor være trygge på at våre leverandører har kompetanse på dette feltet.

I denne forbindelse trekker Ask frem Optimeras innsikt i BREEAM-krav og det faktum at byggevareleverandøren satser på lastebiler som kjører på biodrivstoff og har elektriske kraner.

LEVERER TIL OBOS-PROSJEKT: Teieparken i Tønsberg er et boligprosjekt som Veidekke bygger for OBOS. Optimera leverer trelast og byggevarer. Foto: Simen Berg

80 prosent av leveransene

Ifølge avtalen skal Optimera stå for minimum 80 prosent av leveransene til Veidekke i Norge.

– For å teste ut andre gode leverandører kan vi sette 20 prosent av volumet til andre, forteller Nes.

Fremover skal Veidekke blant annet bygge et miljøsertifisert kunstsenter i Trondheim sentrum, et betongbygg for et nytt tank- og prosessanlegg på Ørland flystasjon i Trøndelag og en helsepark på Stord. I tillegg skal Veidekke Logistikkbygg oppføre Optimeras nye, automatiserte sentrallager på Vestby. Sistnevnte oppdrag er en totalentreprise verdt om lag 220 millioner kroner eksklusiv moms.

ole jakob nes
thomas schøyen
optimera
veidekke
kontrakt
byggevarer
Nyheter
Handel