Gjelsten og Sunde går sammen om å eie Sport 1 og Gresvig/Intersport

Bjørn Rune Gjelsten kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig etter en avtale med konkursboet og O. N. Sunde. 

SATSER: Bjørn Rune Gjelsten melder om store nyheter mandag formiddag. Han går sammen med Olav Nils Sunde slik at Sport 1 og Gresvig/Intersport får samme eier hvis Konkurransetilsynet sier ja. Foto: Ole Berg-Rusten
Handel

Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten melder i en pressemelding at Gjelsten Holding kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig. Gresvig vil bli eiet 50/50 av Gjelsten og tidligere eier Olav Nils Sunde, gjennom O. N. Sunde. Sammen vil de kontrollere 350 sportsbutikker med butikkomsetning på 5 milliarder kroner.

Blant eiendelene som kjøpes er egeneide butikker og franchiseavtaler, varelager på sentrallager og i butikker, kundefordringer og rettigheter til bruk av Intersportnavnet i Norge, samt andre immaterielle rettigheter.

Avtalen gir ingen dekning til kreditorene, men de samlede kravene vil bli dramatisk redusert som følge av at leverandøravtaler og leiekontrakter videreføres i stedet for å bli terminert.

Kjøpet avhenger av godkjennelse fra Konkurransetilsynet, men foreløpig er det ikke gitt noen signaler herfra.

– Vi har vært orientert om dette, men vi har ikke gitt noen godkjennelse eller andre signaler i forkant, sier en pressetalsmann for Konkurransetilsynet til Finansavisen.

Mange tilbys ansettelse

Mange medarbeidere i butikker og på kjedesentralen blir tilbudt videre ansettelsesforhold, men det nøyaktige antall butikker og ansatte som videreføres vil blant annet være avhengig av Konkurransetilsynets behandling av overdragelsen, og resultatet av pågående forhandlinger med utleiere i regi av konkursboet om leiebetingelser, heter det i en melding fra Gjelsten Holding.

Det betyr at av totalt 2.200 ansatte vil 900 få tilbud om fast jobb, 600 vil jobbe en stund videre for konkursboets regning, 450 vil få midlertidig jobb for Gjelsten og Sunde, mens 90 blir oppsagt i dag.

Sammen med O. N. Sunde vil Gjelsten kontrollere nær 350 fagbutikker og en omsetning på fem milliarder kroner. 

GIFTER SEG MED GJELSTEN: Olav Nils Sunde går sammen med Bjørn Rune Gjelsten slik at Sport 1 og Gresvig/Intersport får samme eier hvis Konkurransetilsynet sier ja. Foto: Glenn T. Walmann

De egeneide butikkene som overtas fra konkursboet, samt butikker med franchiseavtaler, vil fremover bli profilert som Intersport, mens Sport 1 butikkene vil driftes som tidligere.

Sport 1 + Intersport

– Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner. Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen. Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O.N. Sunde AS får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, sier Bjørn Rune Gjelsten.

– Det er svært gledelig at vi nå har lykkes i å finne en løsning sammen med Gjelsten Holding, Sport 1 Gruppen og konkursboet som gjør oss i stand til å videreføre store deler av virksomheten i Gresvig. Beklageligvis er det ikke realistisk å videreføre samtlige butikker og funksjoner i den nye strukturen, men gjennom dette bidrar vi til å sikre at et stort antall av våre medarbeidere fortsatt har en jobb å gå til, sier Olav Nils Sunde i en kommentar.

– Beste alternativet

Bjørn Rune Gjelsten kjøpte sammen med Kjell Inge Røkke Gresvig-kjeden tidlig på 1990-tallet da den også da lå med brukket rygg. Duoen gjorde store forbedringer, børsnoterte og etterhvert solgte seg ut av kjeden før Olav Nils Sunde kjøpte selskapet av børs.

Sport 1 og Intersport vil bestå som to ulike konsepter fremover der Sport 1-sjef Ole-Henrik Skirstad vil være ansvarlig for Sport 1, mens tidligere leder av Gresvig, Lars Kristian Lindberg, vil være ansvarlig for Intersport-kjeden.

– Vi har arbeidet intensivt med å få oversikt over situasjonen og kartlegge muligheter for videre drift. Det ble tidlig klart at det ville bli vanskelig å unngå oppsigelser og avvikling av butikker, men denne løsningen er etter vår oppfatning det klart beste alternativet for både kreditorer, ansatte og andre involverte parter, sier bostyrer Håvard Wiker.

Ingenting til kreditorene

– For løskreditorene i Gresvig-boene vil denne avtalen ikke ha noen stor betydning fordi vi har så mange ansatte, og vi antar at lønnskravene i boet vil overstige de frie midlene. Dette er derfor ikke med på å gi noen god dekning til de usikrede kreditorene, sier Wiker til Finansavisen.

GODT OG DÅRLIG NYTT: Bobestyrer Håvard Wiker har gode nyheter til leverandører og gårdeiere, men kan ikke love oppgjør til uproriterte Gresvig-kreditorer. Foto: Ro Sommernes

– Men det er et par andre elementer. Avtalen sikrer arbeid for en stor del av arbeidsstokken slik at vi reduserer kravene. I tillegg vil avtalen komme kreditorene til gode ved at de viderefører et leverandørforhold. Det betyr også noe for gårdeiere.

– Kravene i boet reduseres dramatisk. Men kjøpesummen er ikke slik at det gir dekning til uproriterte. Det alt vesentlige som blir solgt er verdier som er pantsatt, sier Wiker.

90 mister jobben

– Hvor mange ansatte vil beholde arbeidet?

– Det er ikke avklart ettersom avtalen ikke låser antallet butikker og ansatte. I tillegg er det en sak for Konkurransetilsynet som gjør at det ikke er endelig avklart hva som er mulig å få til. Men i dag er det av våre 2.200 ansatte rundt 90 mennesker som sendes hjem i dag. Det betyr at de mottar oppsigelse fra konkursboet, så de blir fristilt, sier Wiker. 

– Og vi har i overkant av 900 mennesker som vil få tilbud om fast ansettelse med det første. Dessuten er det i overkant av 600 mennesker som ikke vil få oppsigelse i dag fordi en del butikker skal drives videre i boets regi en stund til.

– Til slutt har vi i overkant av 450 mennesker som vil få tilbud om midlertidig jobb som følge av denne avtalen. Kjøper må svare på hva dette innebærer for disse, sier Wiker.

Drastisk reduserte krav

- Hva er de gjenstående kravene?

– Kravene som meldes i boet har jeg foreløpig ikke kontroll på - bare bokført gjeld. Hva kravene blir til slutt vet jeg ikke. Men det jeg vet er at hvis et leieforholdet ikke videreføres så vil restleien meldes i boet, så da blir det voldsomme beløp. Det samme når en leverandør har avtale om levering. 

– Mesteparten av kjøpesummen vil her gå til dekning av pantegjeld, slik at panthavere får oppgjør. Dessuten har boet fått en kjøpesum for verdier som ikke er pantsatt. Disse går først bokostnader og deretter lønnskrav, si Wiker.

bjørn rune gjelsten
breaking
gresvig
olav nils sunde
intersport
konkurransetilsynet
Nyheter
Handel
Finans