Butikker gjør opprør og nekter å betale husleie

– Vi nekter å betale minimumsleien. Vi er provosert og fortvilet, sier finansdirektør Øyvind Bustnes i Varner.

PROVOSERT: – Vi er provosert og fortvila over at gårdeiere later som det er en normal situasjon, sier finansdirektør Øyvind Bustnes i Varner.  Foto: Varner-Gruppen

Det bygger opp til krig mellom butikker og utleiere. De fleste gårdeiere krever fortsatt at husleie skal betales som før, men mange med mulighet for utsatt innbetaling. Butikkene på sin side sliter med en omsetning lik null.    

– Vi har varslet gårdeierne om at dette er force majeure. Coronakrisen er ekstraordinær og utenfor vår kontroll, sier Bustnes. 

Opprør på gang 

Varner er ikke alene om å nekte å betale husleien fremover. 

– Vi vet at de aller fleste har reagert som oss og sendt inn varsel om det samme. Det blir ingen husleie fremover, sier Bustnes. 

Etableringsselskapet Ottersland AS, som har bistått flere titalls kjeder med etablering av butikker, bekrefter at flere nå gjør det samme, og mer til.

– Jeg vet om minst 20 butikkjeder som har 550 butikker som nå varsler sine utleiere at de ikke vil betale minimumsleien, men bare prosentleie av omsetningen. De betaler heller ikke for markedsføring og vil betale lavere felleskostnader enn normalt, sier daglig leder og eier av selskapet, Tore Bjørn Ottersland. 

Finansavisen sitter på brev fra flere av gårdeierne hvor de skriver at husleien skal betales inn som normalt. 

Olav Thon Gruppen skriver til sine leietagere: 

«Ansvaret vi har som stor arbeidsgiver i en alvorlig situasjon tilsier at vi i den nåværende situasjon må forholde oss til de foreliggende leieavtaler, men slik at vi nødvendigvis må følge løpende myndighetspålegg og –krav i situasjonen. Vårt utgangspunkt er derfor at begge parter må følge de inngåtte leiekontrakter. I dette ligger det at leietakers plikt til å betale leie og fellesutgifter består under korona-situasjonen.»

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Thon tilbyr betalingsutsettelse. 

HUSLEIE: Olav Thon Gruppen vil fortsatt ha husleien sin. Foto: Heiko Junge

To milliarder i husleie 

– Vi er provosert og fortvilet. Vi er veldig overrasket over at en stor gårdeier som Thon gir så klar melding i svar til oss. Her står vi, og andre, uten omsetning og har verken mulighet til å betale de ansatte eller leie til gårdeier, sier Bustnes i Varner. 

Kleskonsernet har 2 milliarder kroner i husleieutgifter hvert år. Nå mener de det bare er snakk om tid før et konkursras. 

Hele handelsbransjen kan bli radert ut. Vi er den største leietageren til Olav Thon og er provosert over at man ikke vil dele mer av risikoen, sier Bustnes. 

Olav Thon Gruppen er imidlertid ikke alene om kreve inn leie som normalt. OBOS skriver blant annet dette til sine leietagere: 

«Konsekvensene må vi vurdere nærmere og komme tilbake til. Spørsmål om betalingsutsettelser tar vi stilling til konkret i hvert enkelt tilfelle, som alltid, når eier retter henvendelse om dette til oss. Akkurat nå prioriteres sikkerhet først. Vi ber om forståelse for dette...Ingen har fasiten i dag på faktiske tap i morgen. Noen leietakere vil håndtere krisen bedre enn andre.»

NULL OMSETNING: Varner Gruppen har to milliarder kroner i husleie i året, men omsetningen under coronakrisen er lik null. Foto: Iván Kverme

Forberedt på bråk 

Finansdirektøren i Varner sier han er forberedt på bråk når de nå nekter å betale husleien som de i utgangspunktet skal. 

– Det blir helt sikkert en diskusjon av dette, den får vi ta når det kommer. Vi er imponert over de små gårdeierne som faktisk kommer oss i møte, det er spesielt at det er de, og ikke de store som her tar ansvar, sier Bustnes. 

Flere gårdeiere tilbyr betalingutsettelser, men understreker at det ikke er det samme som at leien ikke skal betales inn. Her er et utdrag fra brevet fra DNB Næringseiendom til sine leietagere: 

«En betalingsutsettelse er ikke det samme som at kravet om betaling av leie frafalles fra utleiers side, og Utleier og DNB vil senere ta stilling til om myndighetspåleggene gir grunnlag for reduksjon av leien.»

Tomme lokaler som ingen vil ha 

I moteforretningen Follestad er de også oppgitt over gårdeierne. 

– Alternativet nå er at butikker går konkurs, og det er ingen kø bak oss for å fylle lokalene. Kundegrunnlaget vårt er helt borte som følge av myndighetenes tiltak. Alle sitter hjemme. Butikker stenger hver dag, og vi går også mot å gjøre det samme. Vi har stort sett minimumsleier, men ingen omsetning. Det er så og si null, sier daglig leder William Follestad

KONKURSER: – Alternativet er et ras av konkurser og tomme lokaler som ingen vil ha, sier daglig leder i Follestad, William Follestad. Foto: Iván Kverme

At flere gårdeiere nå tilbyr utsatt betaling er han svært lite imponert over. 

– Jeg ser flere gir betalingsutsettelser, men det er jo ingen rabatt og hjelper lite. Når kundegrunnlaget forsvinner helt, kunne de like gjerne stengt butikkene. 

Follestad mener gårdeierne vil tjene mest på å tenke langsiktig. 

– Jeg skjønner at gårdeiere også må tjene penger, men de vil sitte igjen med mye mer om de gjør riktige valg nå. Alternativet er et ras av konkurser og tomme lokaler som ingen vil ha, sier Follestad. 

– Et brudd på leiekontrakten 

KONTRAKTSBRUDD: Visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole Christian Hallerud, sier det er kontraktsbrudd og ikke innbetale husleien. Foto: Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen er klare på at det er et kontraktbrudd å holde tilbake husleie. 

– Vi er av den formening at det ikke er kontraktmessig grunnlag og holde tilbake husleier. Nå har vi imidlertid tilbudt utsatt innbetaling, sier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud. 

– Men husleien skal fortsatt betales inn? 

– Vi har full forståelse for at butikkene er i en vanskelig situasjon, samtidig har vi våre forpliktelser, svarer Hallerud

Coop Nord har sendt ut brev til alle sine leietagere hvor de også skriver at å nekte å betale vil ansees som kontraktbrudd.   

«...Bakenforliggende forhold knyttet til leietakers økonomiske stilling eller driftsmessige hindringer vil derimot ikke utgjøre force majeure, selv om det skyldes hendelser utenfor leietakers kontroll. Dette innebærer at helt eller delvis tilbakeholdelse av leiebeløp, felleskostnader og andre avtalte ytelser i utgangspunktet vil utgjøre brudd på leiekontraktens forpliktelser.»