Orkla opplever økt omsetning på enkelte produkter

KONSERNSJEF: Jaan Ivar Semlitsch.  Foto: NTB Scanpix

Mange bransjer er hardt rammet av coronaviruset, men hos Orkla går driften foreløpig som normalt, går det frem av årsrapporten. Det har vært få konsekvenser på innkjøpssiden med unntak av noen forsinkelser på produkter fra Kina.

«En forlengelse og/eller eskalering av krisen kan påvirke både tilgang og priser på innkjøp fremover», heter det i årsrapporten.

Der går det frem at det er mer etterspørsel etter varer med lang holdbarhet i en mindre del av Orklas portefølje. 

«Forretningsmessige implikasjoner av coronautbruddet er begrenset for Orkla så langt, men konsekvensene fremover vil avhenge av den videre utviklingen av utbruddet».