Tidemandsen kan bli kraftig utvannet

Alle storaksjonærene i XXL har garantert for tegningrettsemisjonen utenom gründer Øivind Tidemandsen. Nå risikerer han å bli kraftig vannet ut.

PRESSET: XXL-gründer Øivind Tidemandsen kan risikere å bli vannet ut til 10,6 prosent hvis han ikke kjøper tegningsretter.  Foto: Iván Kverme
Handel

Natt til onsdag slapp XXL nyheten om at sportskjeden refinansierer lån på 1,45 milliarder kroner fra DNB og Nordea. Samtidig skal selskapet gjennomføre en tegningrettsemisjon på rundt 400 millioner kroner.

Storaksjonærene Altor, Ferd og Odin-fondene har forpliktet at de skal delta i emisjonen slik at deres eierandeler holder seg uendret. Johan H. Andresens Ferd har i tillegg garantert for ytterligere 22.899 aksjer, mens påtroppende XXL-sjef Pål Wibe garanterer for 4 millioner aksjer.

I tillegg har oppkjøpsfondet Altor garantert for resten av emisjonen, med betingelse om at eierandelen ikke overstiger 33,33 prosent, slik at bud på hele selskapet må legges inn. 

Om det blir nødvendig for å fylle emisjonen, har Altor sagt seg villig til å kjøpe resten av emisjonsaksjene eller bidra med et fireårig usikret konvertibelt obligasjonslån på samme størrelse.

Kraftig utvanning

Men hva skjer med XXL-gründer Øivind Tidemandsen, som er nest største aksjonær med 19,63 prosent? Ifølge børsmeldingen har han ikke forpliktet seg til å delta i tegningsrettsemisjonen.

I emisjonen skal XXL utstede til sammen 80 millioner nye aksjer, hvor tegningskursen er satt til 5 kroner. Gitt at ikke Tidemandsen kjøper tegningsretter vil han bli utvannet med 46 prosent og eierandelen vil krympe til snaut 10,6 prosent. 

Finansavisen har ikke lyktes med å få kontakt med XXL-gründeren i løpet av onsdagen.

Hardt presset

Da sportskjeden hentet penger i en rettet emisjon i fjor høst garanterte Tidemandsen for deler av sin eierandel, men ble likevel forbigått av Altor. Det kan tyde på at han nå ikke lenger har tørt krutt å bidra med.

Ved utgangen av 2018 hadde Tidemandsen et banklån på 475 millioner, hvor 26,5 millioner XXL-aksjer var stilt som sikkerhet for lån til Nordea, DNB og SEB.

«Lånet er betydelig nedbetalt. Dolphin har stilt annen sikkerhet for restlånet slik at dette ikke lenger er bundet opp til XXL-kursen», uttalte han til Finansavisen nylig.

Den seneste tiden har gründeren solgt unna to eiendommer på Bygdøy og Ormøya. Salgene har tilført Tidemandsen rundt 89 millioner kroner i sårt tiltrengt likviditet.

Av andre investeringer eier XXL-gründeren også aksjer i Home & Cottage og Power, som begge sliter med store underskudd.

Kursfest

Investorene har lenge gått og ventet på refinansiering i XXL og nyheten ble godt tatt imot av markedet. Onsdag ettermiddag var aksjen opp hele 85 prosent til 8,7 kroner.

– I dagens situasjon er det veldig viktig at XXL har fått på plass ny finansiering og det gir pusterom, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige.

Ifølge analytikeren hadde XXL tidligere en bankfasilitet på 2,1 milliarder kroner, mens nå blir fasiliteten dratt ned til 1,45 milliarder kroner. I tillegg får selskapet på plass 400 millioner kroner i frisk egenkapital.

– Den totale rammen går ned, men det er ikke så relevant siden tidligere kunne ikke XXL bruke bankfasiliteten fullt ut, i fare for å bryte lånebetingelsene. Jeg er også positiv til at lånebetingelsene knyttet opp mot belåningsgrad er fjernet og erstattet med likviditetskrav, sier Mossige.

Må trolig legge ned butikker

Ifølge børsmeldingen krever bankene at XXL har 100 millioner kroner i likviditetsreserver i årets andre og tredje kvartal, mens kravet øker til 200 millioner kroner i fjerde kvartal.

Deretter justeres kravet ned til 100 millioner kroner i første og andre kvartal i 2021. Fra tredje kvartal samme år vil bankene igjen innføre et krav om en belåningsgrad på under 3,5 ganger EBITDA. Denne vil nedjusteres med 0,25 halvårlig med virkning fra første kvartal 2022.

– Nå som en sunn finansiering er sikret er veien videre å få på plass det operasjonelle og håpe at markedssituasjonen snart bedres. Selskapet må sannsynligvis legge ned noen butikker og justere på størrelsen. Jeg har lenge ment at XXL burde avslutte sitt prosjekt i Østerrike og det står jeg fortsatt for, sier Mossige.

xxl
øivind tidemandsen
sparebank 1 markets
øyvind mossige
Nyheter
Handel
Børs