Null vekst og elendige marginer for Lindex

Lindex la ned fem butikker i Norge i fjor og hadde null vekst i omsetningen. Samtidig sliter kleskjeden med svært lave marginer.

SVAK VEKST: Lindex sliter med å få opp veksten, samtidig som marginen er svært lav. I fjor hadde kleskjeden en driftsmargin på 2,2 prosent. Foto: NTB Scanpix
Handel

Kleskjeden Lindex, som eies av finske Stockman Group, selger billige klær med løvtynne marginer. I fjor omsatte den norske virksomheten for i overkant av 1,1 milliarder kroner og satt igjen med et driftsresultat på 25 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på 2,2 prosent.

Omsetningen var på samme nivå i 2018 og driftsresultatet var da på 23 millioner kroner.

Nederst i regnskapet satt Lindex igjen med 31 millioner kroner, opp fra 19 millioner kroner i 2018.

«Økningen i resultatet kan tilskrives økt bruttomargin og lavere kostnader. Driftskostnadene er på nivå med fjoråret», skriver selskapet i årsberetningen.

Tøff konkurranse

Lindex trekker frem at konkurransen i bransjen er tøff og at prisutviklingen har vært negativ på lang sikt.

«Trenden viser også en reduksjon i trafikken til kjøpesentre. Lindex har hatt en bedre omsetningsutvikling sammenlignet med den utviklingen som organisasjonen Virke rapporterer for de store kleskjedene i Norge, der utfallet var minus 1,3 prosent for 2019».

Kleskjeden påpeker at selv om omsetningen i fjor var på nivå som året før, var like-for-like-veksten positiv (vekst justert for butikker som er stengt og åpnet, red. anm.).

«Bruttofortjenesten er høyere enn i 2018, da det er solgt flere fullprisvarer og et mer optimalt varelager, samtidig som driftskostnadene er betydelig lavere enn i fjor».

I årsberetningen nevner imidlertid ikke Lindex coronaviruset med et ord, men det er naturlig at både omsetning og resultat vil falle kraftig i 2020 som følge av viruset.

Lindex

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1.1451.145
Driftsresultat25,222,6
Resultat før skatt27,719,6
Resultat etter skatt31,119,2

Få investeringer

I 2018 hadde Lindex investeringer på 22 millioner kroner, mens i fjor investerte kleskjeden kun 2 millioner kroner knyttet til oppgraderinger av butikker, samt nye butikker.

«I 2019 har vi hatt lite oppgraderinger og kun en ny butikk. Investeringene finansieres gjennom kontantkjøp», skriver selskapet.

Lindex har fordelt butikkene på fire regioner, hvor Stor-Oslo og vestover til Kristiansand er den største med en omsetning på 358 millioner kroner i fjor.

Ved utgangen av fjoråret hadde Lindex 96 butikker i Norge. Det er åpnet en ny butikk i 2019, mens fem butikker ble lagt ned.

Lindex har også en nettbutikk, men det fremkommer ikke hvor stor andel av omsetningen som kommer derfra.

Tenker miljø

I årsrapporten skryter Lindex uhemmet av konsernets miljøtiltak. Lindex er blant annet medlem av Grønt Punkt og betaler et årlig vederlag som går til å fremme returordninger. 

Men ikke nok med det. Noen av butikkene har også avtaler for håndtering av varer etter reklamasjoner og plagg som trekkes tilbake fra salg. Disse produktene doneres til ideelle/frivillige organisasjoner.  

Fra august 2016 ble alle butikker med i returordningen for klær som bedriften har i samarbeid med Fretex. Gjennom One Bag Habit forplikter Lindex seg til å ta betalt for alle poster, informere kundene om miljøpåvirkningen som poser har, samt tilby kunden poser som er bærekraftig produsert.

«Alt av overskudd fra salg av posene skal doneres til formål som driver med bærekraftig utvikling innenfor miljø eller sosial bærekraft», skriver Lindex.

lindex
mote
klær