NorgesGruppen utsteder grønt obligasjonslån

Lånet går inn under NorgeGruppens grønne rammeverk. 

GRØNT: NorgesGruppen, som blant annet eier dagligvarekjeden Kiwi, utsteder grønt obligasjonslån.  Foto: Dreamstime
Handel

NorgesGruppen ASA melder i en børsmelding torsdag at det har utstedt et usikret obligasjonslån pålydende 650 millioner kroner. 

Lånet inkluderes i selskapets grønne rammeverk. 

Obligasjonslånet har en løpetid på 6,4 år med flytende rente.

Kupongrenten er 3 måneders NIBOR med en margin på 1,15 prosent p.a. over løpetiden.

Danske Bank er tilrettelegger av lånet. 

norgesgruppen
danske bank