Polarn O. Pyrets kreditorer kan tape 75 prosent av sine krav

Om kreditorene til barneklær-kjeden Polarn O. Pyret godtar selskapets akkordforslag, kan de få mer enn dobbelt så mye av sine krav dekket, enn ved konkurs.

STENGER NI BUTIKKER: Før Polarn O. Pyret søkte om konkursbeskyttelse i Norge, hadde kjeden 21 utsalgssteder. Som en del av rekonstruksjonen, foreslår man å stenge ni, slik at man har 12 butikker igjen. Foto: Polarn O. Pyret
Handel

28. mai begjærte Polarn. O Pyret i Norge tvangsakkord, populært kalt konkursbeskyttelse.

Det betyr i praksis at usikrede forpliktelser pådratt før rekonstruksjonsperioden begynte, fryses. Alle forpliktelser som pådras deretter, dekkes fullt ut.

Polarn O. Pyret er en svensk kjede som siden 70-tallet har solgt barneklær. I dag eies butikkjeden av det svenske børsnoterte selskapet Retail and Brands.

Legger ned butikker

Da rekonstruksjonsforhandlingene tok til, hadde selskapet 21 utsalgssteder i Norge, pluss en nettbutikk.

I et rettsmøte i Oslo byfogdembete i går, hvor et titall kreditorer deltok, la selskapet frem en plan for hvordan kjeden kan reddes fra konkurs og drives videre i Norge med styrket likviditet.

Kostnader må kuttes og butikker som ikke bidrar særlig på bunnlinjen skal stenges. I retten kom det frem at man vil redusere antall utsalgssteder i Norge til 12.

Med færre butikker blir det også færre ansatte. Før selskapet ble tatt under konkursbeskyttelse hadde det 134 hel- og deltidsansatte i Norge, noe som tilsvarte omtrent 40 årsverk.

Arbeidsstokken vil bli betydelig mindre når ni butikker stenges for godt. Hvilke butikker det blir, ble det ikke opplyst om i retten, men selskapet er i disse dager i forhandlinger med utleiere om nye husleiekontrakter. I rettsmøtet var blant annet representanter fra Thon og Steen & Strøm til stede.

Alle får 10.000 kroner

Polarn O. Pyret i Norge har en gjeld på 55 millioner kroner. 37 av disse er til de svenske eierne. De svarer med andre ord for to tredeler av gjelden, og eierne har sagt at de avventer å kreve sine utestående før andre kreditorer som er berettiget et avtalt oppgjør, har fått sitt.

Om rekonstruksjonen forløper som forventet, vil kreditorene motta mellom 26,4 eller 34,3 prosent dividende. 

Årsaken til at dividenden spriker med så mye som åtte prosentpoeng, skyldes at en rekke faktorer må oppfylles og det hefter noe usikkerhet rundt disse.

Alle kreditorer er uansett garantert 10.000 kroner, slik at de som har utestående krav som er lavere enn dette, vil få fullt oppgjør.

Taper mer ved konkurs

Polarn O. Pyrets norske advokater, Robert Jensen og Jon Skjørshammer i advokatfirmaet Kvale, opplyste i rettsmøtet at kreditorene vil komme bedre ut om de godtar forslaget til akkord enn om selskapet begjærer oppbud og går konkurs.

Da vil ikke dividende til de som er berettiget et oppgjør bli på mer enn mellom 14,6 eller 25,6 prosent.

Med andre ord vil kreditorene, slik forslaget fra selskapet ser ut nå, få mer igjen enn om de redder Polarn O. Pyret, enn ved en konkurs.

Årsaken til at det blir mindre på kreditorene ved en konkurs, er at varelageret da vil ha en lavere verdi, at garantikravene mot eierne kan falle bort og bokostnadene kan bli noe høyere.

I tillegg vil fortrinnsberettigede kreditorer, slik som det offentlige, få en større del av verdiene til utdeling, ettersom flere ansatte vil miste jobben enn om bedriften drives videre.

Må tjene penger

Eierne har ikke friske midler til å finansiere rekonstruksjonen, og det ble ikke sagt noe i rettsmøtet om noen långivere var på banen med penger. Men selskapet har en bankbeholdning på 20 millioner kroner og eierne har stilt noen garantier som på ulike vis kan aktiveres.

Rekonstruksjonen må dermed finansieres ved at butikkene i Norge klare å skape et overskudd frem til oktober, som er tidspunktet kreditorene er blitt forespeilet oppgjør.

Kreditorene har nå frist frem til 17. juli med å si ja til forslaget fra rekonstruktør Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes og selskapets advokater i Kvale. Denne fristen kan forlenges noe.

Taus om omsetning

En av kreditorene lurte på hva slags omsetning Polarn O. Pyret forventet fremover, men noe konkret guiding ble ikke gitt i rettsmøtet. Årsaken var at man ikke riktig vet, ettersom antall butikker i Norge nesten skal halveres.

Men det ble opplyst at salget i nettbutikken hadde økt da Norge stengte ned i mars og april, og at denne tendensen var opprettholdt.

Polarn O. Pyret har avvikende regnskapsår. Urevidert 2019-omsetning, som ble avsluttet 30. august i fjor, var på 126 millioner kroner. Årsresultatet var på skarve 369.000 kroner, noe som var en reduksjon fra nesten 1,6 millioner kroner i 2018.

polarn o. pyret
kvale
ro sommernes
konkursbeskyttelse
tvangsakkord
håvard wiker
jon skjørshammer
robert jensen
Nyheter
Jus
Handel