Kraftig coronavekst for dagligvarer

Det norske dagligvaremarkedet har hatt en verdivekst på 12 milliarder kroner så langt i år. Lite grensehandel og flere måltider hjemme har preget utviklingen.

KRAFTIG CORONAVEKST: Dagligvarekjedene, deriblant Kiwi, drar nytte av coronakrisen.  Foto: Andreas Klemsdal
Handel

I uke 11, da Norge stengte ned for å bremse coronapandemien, var verdiveksten i norske butikker omkring 50 prosent høyere enn i samme uke i fjor, viser en rapport om næringen fra analyseselskapet Nielsen Norway.

Rapporten nevner faktorer som karanteneregler som forhindret grensehandelen, flere måltider hjemme som følge av stengte institusjoner, hjemmekontor og hjemmepåske som sentrale for veksten i dagligvaremarkedet.

I andre kvartal alene lå verdiveksten på 20 prosent.

(©NTB)