Hagen-favoritt gjorde et byks

Resultatvekst for Orkla i andre kvartal. 

STORAKSJONÆR: Stein Erik Hagen (t.h.) er den største aksjonæren i Orkla Foto: Iván Kverme
Handel

Selskapet leverte en omsetning på 11,10 milliarder kroner i andre kvartal, mot 10,54 milliarder kroner året før. En økning på 5,3 prosent.

Til sammenligning leverte Orkla en omsetningsvekst på 13 prosent til 11,5 milliarder kroner i første kvartal, hvorav den organiske veksten var på hele 5 prosent.

– Vi har lagt bak oss et halvår som har vært preget av den største krisen i fredstid. I mars var det en betydelig hamstring i dagligvarebutikkene. Etter en stille start på 2. kvartal har volumene igjen tatt seg opp. Det kan synes som om forbrukerne søker til kjente og kjære merkevarer i krisetider som vi nå er inne i. Utenom dagligvarehandelen har derimot våre selskaper opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen som følge av ulike restriksjoner fra myndighetene. Når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen har vi også sett en bedring i etterspørselen «out of home», sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som legger til:

– Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige. Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden under koronapandemien, samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet.

Jaan Ivar Semlitsch Adm. direktør i Orkla. Foto: Plantasjen

Driftsresultatet kom inn på 1.205 millioner kroner, mot 1.070 milliarder kroner året før, mens resultatet før skatt endte på 1.200 millioner kroner. 

Jotun

Jotun, et datterselskap av Orkla, leverte også resultatforbedring. I førte halvår kom driftsinntektene inn på 10,40 milliarder kroner, en økning på 9,9 prosent fra fjorårets 9,47 milliarder kroner.

Driftsresultatet endte på 1,77 milliarder kroner, mot 1,35 milliarder kroner året før. Det tilsvarer en oppgang på 31,3 prosent.

«Til tross for en positiv økonomisk utvikling gjennom coronakrisen så langt, er det betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. På kort sikt forventer Jotun en nedgang i salgsvolum grunnet pågående smitteverntiltak og svakere økonomiske vekstutsikter i flere sentrale markeder», skriver selskapet.

Forventer økte priser

«Orkla er eksponert mot et bredt utvalg av råvarekategorier, og det er forventet at prisene i sum vil stige fremover. Den svake norske kronekursen har påvirket innkjøpskostnadene negativt i 1. halvår for de norske virksomhetene, og prisøkninger ble gjennomført med effekt fra 1. juli for å kompensere for økte råvarepriser. Orkla vil derimot fortsette å ha positive valutaomregningseffekter på rapporterte tall med en svak norsk krone», skriver selskapet.

Resultatet pr. aksje for årets første halvår endte på 1,87 kroner mot 1,64 kroner for samme periode i fjor. 

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter11.09910.542
Drfitsresultat1.2051.070
Resultat før skatt1.2001.178
Resultat etter skatt960928
  • Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel
  • Sterik Erik Hagen og nærstående har en eierandel på omtrent 25 prosent gjennom Canica AS, Tvist 5 AS og Stein Erik Hagen AS
orkla
Nyheter
Handel
Børs