Detaljhandelen knuste forventningene

Steg 5,7 prosent mot ventet 0,2 prosent.

SLIPPER TALL: SSB publiserer tall for detaljhandelen og varekonsumet.  Foto: Ivan Kverme
Handel

Detaljomsetningen steg 5,7 prosent fra mai til juni, ifølge den sesongjusterte detaljomsetningindeksen publisert av Statistisk Sentralbyrå tirsdag. Fra april til mai steg indeksen med 2,8 prosent. 

På forhånd var det ventet en oppgang på 0,2 prosent, ifølge konsensusestimater innhentet av TDN Direkt.

Endringen år-til-år (2019-2020) endte på 13,7 prosent. 

Varekonsumindeksen steg 5,3 prosent i juni, som er en økning på 1,3 prosent fra mai. 

Indeksen deler opp konsumet i fire underkategorier:

  • Mat, drikkevarer og tobakk: opp 4,3 prosent.
  • Elektrisitet og brensel: ned 6,5 prosent.
  • Kjøp og drift av biler: opp 11,0 prosent. 
  • Andre varer: opp 6,3 prosent.

«Som en følge av coronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper. I tillegg påvirkes handelen i Norge av betydelig redusert grensehandel. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene», skriver SSB tirsdag.

Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen (utenom salg av motorvogner). Detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger.

Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer. Statistikken bygger på detaljomsetningsindeksen, førstegangsregistrerte biler, elektrisitetsstatistikk og tilsvarende statistikker, og beregnes på indeksform.