Nye skrekkelige Varner-tall

Varner-brødrene Petter, Marius og Joakim har levert de første 2019-regnskapene for klesimperiet. Tallene er skrekkelige.

SLITER I KONKURRANSEN: Petter (bildet), Marius og Joakim Varner klager over sterk konkurranse fra internasjonale kleskjeder, hvilket ga store underskudd for Bik Bok og Days Like This i fjor. Foto: Eivind Yggeseth
Handel

For to år siden skrev Finansavisen om ryktene om at klesimperiet etter Frank Varner hadde kollapset i 2017. Under tittelen «Kollaps for Varner-brødrene» uttalte kilder at brødrene var åpne om at det gikk veldig dårlig og at konsernet slet.

Konsernet, som i 2016, tjente 422 millioner kroner på drift var i så hardt vær at det var usikkerhet om det ble overskudd eller underskudd. Senere kom 2017-regnskapene som bekreftet ryktene. Varner-konsenet klarte bare så vidt overskudd fra drift i 2017. Siden har selskapet fortsatt å slite selv om driften i 2018 endte 160 millioner i pluss.

Bik Bok

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter624,9729,1
Driftsresultat−59,2−37,7
Resultat før skatt−59,1−43,2

Urban Sport

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter277,2299,5
Driftsresultat−48,6−34,4
Resultat før skatt−49,4−35,7

Days Like This

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter183232,5
Driftsresultat−62,5−83,4
Resultat før skatt−62,2−84,6

Sterkere konkurranse

Nå har de første kjedene i Varner-konsernet levert regnskap for 2019. Det er Bik Bok, Urban Sport og Days Like This. Hvis deres tall er representative for resten av imperiet ser det igjen skrekkelig ut for brødrene som lenge opplevde voldsom suksess etter å ha overtatt etter faren.

Bik Boks regnskaper for 2019 viser nærmest kollaps i omsetningen. Driftsinntektene stupte fra 729,1 millioner kroner i 2018 til bare 624,9 millioner i 2019. Det slo hardt på inntjeningen. Fra å ha gått med 43,2 millioner i underskudd i 2018 stupte underskuddet til 59,1 millioner i 2019.

Hverken Petter eller Marius Varner har besvart Finansavisens henvendelser, men i styreberetningen for 2019 påpeker brødrene at Bik Boks virksomhet preges av stadig sterkere konkurranse. Spesielt legges det vekt på konkurransen fra internasjonale aktører, og i tillegg at det utvikles nye allianser og partnerskap som skjerper konkurransen ytterligere.

Brødrene gir omsetningssvikten skylden for de forverrede resultatene. Men til tross for den svake utviklingen mener brødrene at utsiktene for 2020 er gode.

Bik Bok består av konseptene Bik Bok og Wow med totalt 125 butikker i Norge, 68 i Sverige og 33 i Finland. Selskapets virksomhet i Østerrike ble slått konkurs i fjor.

Avviklet kjede

Den andre Varner-virksomheten som har levert 2019-regnskaper er Days Like This, som har 19 butikker i Norge. Her var utviklingen enda verre.

Days Like This-omsetningen stupte fra 232,5 til 183,0 millioner kroner i 2019. Bunnlinjen endte 62,2 millioner i minus sammenlignet med 84,6 millioner i 2018. Varner-brødrene forklarer forbedringen med reduserte kostnader. Riktignok ble lønnskostnadene kuttet kraftig, men enda mer betød det at 2018-regnskapet var belastet med 32,7 millioner i avskrivning på driftsmidler. Uten denne var 2019-resultatene svakere i 2019 enn året før. Hele virksomheten ble besluttet avviklet våren 2020.

Omsetningssvikt

Heller ikke Urban Sport hadde noe godt år i 2019. Her falt omsetningen fra 299,5 til 277,2 millioner kroner, mens underskuddet økte fra 35,7 til 49,4 millioner. Også her legges skylden på lavere omsetning som følge av økt konkurranse fra utenlandske aktører. 

Likevel understreker Varner-brødrene at 2020 vil ha fokus på nyetableringer og aktiv satsing på produktutvikling. De tror på gode tider for kjeden.

Flaggskipene i Varner-imperiet, Dressmann og Cubus, har ennå ikke levert 2019-regnskaper.