Konkurransetilsynet kan stoppe Gjelsten og Sundes fusjon

Konkurransetilsynet frykter fusjonen vil svekke konkurransen og gi forbrukerne et dårligere tilbud. Vedtak om stans kan komme i oktober.

SPORTSFUSJON: I februar ble det kjent at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten via Gjelsten Holding kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig, og at Gresvig vil bli eiet 50/50 av Gjelsten og tidligere eier Olav Nils Sunde, gjennom O.N. Sunde. Foto: NTB Scanpix
Handel

I februar ble det kjent at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten via Gjelsten Holding kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig, og at Gresvig vil bli eiet 50/50 av Gjelsten og tidligere eier Olav Nils Sunde, gjennom O.N. Sunde.

FUSJON RYKER? Olav Nils Sunde. Foto: OLIVER ORSKAUG

Samlet vil de kontrollere 350 sportsbutikker med en butikkomsetning på 5 milliarder kroner.

Nå varsler Konkurransetilsynet at det vurderer å gripe inn og stanse sammenslåingen.

Tidligere i sommer har sportskjedene XXL, Sport Outlet og Stadion AS uttrykt bekymring knyttet til fusjonsplanene. De mener den foreslåtte sammenslåingen av 48 Intersport-butikker og Sport 1 vil være negativt for markedet.

Frykter svekket konkurranse

«Konkurransetilsynet mener en fusjon vil kunne svekke konkurransen i markedet for sportsutstyr og gi forbrukerne et dårligere tilbud», heter det fra tilsynet fredag.

Det legges til at fusjonen vil gi et ytterligere konsentrert marked for sportsutstyr, med redusert konkurranse og potensielt dårligere tilbud til forbrukerne, eksempelvis gjennom økte priser eller redusert kvalitet.

Det pekes på at Gresvig og Sport 1 er to nære konkurrenter i det norske markedet for salg av sportsutstyr, og at de sammenslått vil bli den største aktøren i markedet.

Det pekes også på at de to er de største leverandørene av franchisegiver- og grossisttjenester til sportsbutikker i Norge, og at det etter en fusjon vil være få aktører i dette segmentet.

– Vi frykter at kundene som etterspør franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører. Redusert konkurranse vil kunne øke kostnadene eller redusere kvaliteten for bedrifter som etterspør slike tjenester, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland i meldingen fra Konkurransetilsynet.

Gjelsten og Sunde får tre uker

Konkurransetilsynet understreker fredag at varselet om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Fusjonspartene må komme med tilsvar til Konkurransetilsynets vurderinger innen 11. september.

Deretter må tilsynet komme med et endelig vedtak innen 2. oktober.

konkurransetilsynet
sport 1
gjelsten holding
bjørn rune gjelsten
gresvig
konkursbo
olav nils sunde
o.n. sunde
fusjon
sportsutstyr
Nyheter
Næringsliv
Handel
Børs