Konkurransetilsynet kan stoppe Gjelsten og Sundes fusjon

Konkurransetilsynet frykter fusjonen vil svekke konkurransen og gi forbrukerne et dårligere tilbud. Stadion-kjeden støtter Konkurransetilsynet.

SPORTSFUSJON: I februar ble det kjent at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten via Gjelsten Holding kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig, og at Gresvig vil bli eiet 50/50 av Gjelsten og tidligere eier Olav Nils Sunde, gjennom O.N. Sunde. Foto: Ole Berg-Rusten
Handel

I februar ble det kjent at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten via Gjelsten Holding kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig, og at Gresvig vil bli eiet 50/50 av Gjelsten og tidligere eier Olav Nils Sunde, gjennom O.N. Sunde.

FUSJON RYKER? Olav Nils Sunde. Foto: OLIVER ORSKAUG

Samlet vil de kontrollere 350 sportsbutikker med en butikkomsetning på 5 milliarder kroner.

Nå varsler Konkurransetilsynet at det vurderer å gripe inn og stanse sammenslåingen.

Tidligere i sommer har sportskjedene XXL, Sport Outlet og Stadion AS uttrykt bekymring knyttet til fusjonsplanene. De mener den foreslåtte sammenslåingen av 48 Intersport-butikker og Sport 1 vil være negativt for markedet.

– Vi har vært veldig involvert i prosessen og kjempet imot fusjonsplanene. Vi er fornøyd med Konkurransetilsynets vurdering. Det er et riktig vedtak som dessuten er gunstig for forbrukerne, sier adm .direktør Terje Laurendz i Torshov Sport Invest.

Frykter svekket konkurranse

«Konkurransetilsynet mener en fusjon vil kunne svekke konkurransen i markedet for sportsutstyr og gi forbrukerne et dårligere tilbud», heter det fra tilsynet fredag.

Det legges til at fusjonen vil gi et ytterligere konsentrert marked for sportsutstyr, med redusert konkurranse og potensielt dårligere tilbud til forbrukerne, eksempelvis gjennom økte priser eller redusert kvalitet.

Det pekes på at Gresvig og Sport 1 er to nære konkurrenter i det norske markedet for salg av sportsutstyr, og at de sammenslått vil bli den største aktøren i markedet.

Det pekes også på at de to er de største leverandørene av franchisegiver- og grossisttjenester til sportsbutikker i Norge, og at det etter en fusjon vil være få aktører i dette segmentet.

– Vi frykter at kundene som etterspør franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører. Redusert konkurranse vil kunne øke kostnadene eller redusere kvaliteten for bedrifter som etterspør slike tjenester, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland i meldingen fra Konkurransetilsynet.

IMOT FUSJONEN: – G-Sport og Sport 1 utgjør 83 prosent av omsetningen i franchisekjede-markedet i 2019 og Stadion 17 prosent, sier daglig leder og eier Terje Laurendz i Torshov Sport, som er en del av Stadion-kjeden. Foto: Finansavisen

Torshov Sport er en del av Stadion-kjeden, og også Torshov Sport-sjef Terje Laurendz trekker frem franchisekjede-markedet, som han mener er en motvekt til store kjeder som XXL og G-Max (under avvikling).

– I dette markedet er det tre aktører i dag; G-Sport, Sport 1 og Stadion. De to første kjedene utgjør 83 prosent av omsetningen i 2019 og Stadion 17 prosent. Dersom G-Sport og Sport 1 slår seg sammen vil de bli totalt dominerende. Dette vil på sikt bli meget uheldig for forbruker. Mangfoldet som er i dag  ville kunne bli mer eller mindre borte, sier Laurendz.

– Vi er derfor veldig fornøyd med at Konkurransetilsynet også deler denne betraktningen. Det er viktig å opprettholde konkurranse og utvalg på dette nivået, slik at forbruker ikke bare får store kjedebutikker å handle i, fortsetter han.

Gjelsten og Sunde får tre uker

Konkurransetilsynet understreker fredag at varselet om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Fusjonspartene må komme med tilsvar til Konkurransetilsynets vurderinger innen 11. september. Deretter må tilsynet komme med et endelig vedtak innen 2. oktober.