Må kutte 150 mill. etter coronasmell

Salget raste nær 20 prosent i andre kvartal, og Lindex ser at kjeden ikke vil nå målene sine for 2020.

MÅ GÅ: Kostnadskuttene kan innebære at rundt 5 prosent av årsverkene ved Lindex' hovedkontor må bort. Foto: Bloomberg
Handel

Lindex har kunngjort et kostnadsreduksjonsprogram som skal sikre kleskjedens drift.

Målet er å redusere kostnadene med rundt 150 millioner kroner, gjeldende på tvers av hele kjedens organisasjon.

Det innebærer at antallet ansatte ved hovedkontoret i Gøteborg kan bli redusert med cirka 5 prosent. Det jobber i dag rundt 400 ansatte ved hovedkontoret.

Lindex vil også gjennomgå driften og personalressursene i sine butikker, gå gjennom sine leieavtaler og dessuten optimalisere butikkporteføljen.

Ifølge finske Stockmann, som har eid Lindex siden 2007, vil kostnadskuttene hovedsakelig bli realisert fra neste år.

Kraftig salgsnedgang

I en pressemelding viser kjeden til at året startet godt, med salgsvekst og bedre lønnsomhet, men at alt endret seg med coronapandemien.

I andre kvartal gikk omsetningen tilbake 18 prosent.

Salget i juni var imidlertid på nivå med i fjor. Men:

«Selv om utviklingen snudde mot slutten av andre kvartal, er ikke salget i tråd med det planlagte nivået, og moteselskapet innfører nå et kostnadsbesparende program med en reduksjon på 150 millioner svenske kroner», heter det fra Lindex, som ikke lenger regner med å nå sitt resultatmål for helåret 2020.