Inntekter og kostnader i været hos Gyldendal

Nye investeringer gjør at resultatet ikke holder følger med salgsøkningen i første halvår.

STOREIER: Erik Must kontrollerer Gyldendal med sin familie. Foto: NTB Scanpix
Handel

Gyldendal hadde et underskudd etter skatt på 77,7 millioner kroner i første halvår. Underskuddet er bare 6,5 millioner lavere enn i samme periode i fjor, tross en økning i inntektene på 71 millioner til 817 millioner kroner.

To tredeler av årets inntekter og hele overskuddet kommer normalt i andre halvår, opplyser Gyldendal. Det skyldes sesongmønsteret i boksalget.

«Resultatforbedringen første halvår er svakere enn veksten i inntekter skulle tilsi. Det skyldes at vi øker kostnadene for å tilpasse oss endringer i etterspørselen og adferden til kundene,» ifølge konsernsjef John Tørres Thuv. 

Sommeren 2020 er dermed den beste i Gyldendal-konsernets historie, hvor salget av bøker har vært høyere enn noen gang
John Tørres Thuv, Gyldendal

«Veksten vi så i første halvår har fortsatt inn i bokhøsten. Sommeren 2020 er dermed den beste i Gyldendal-konsernets historie, hvor salget av bøker har vært høyere enn noen gang. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen, spesielt til innkjøp av læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen i skolen og etterspørselen gjennom bokhøsten og fremover mot jul. To-tredeler av årets inntekter og hele overskuddet kommer normalt fra andre halvår». 

Kostnadsøkningen kommer særlig fra netthandel i ARK, strømmetjenesten Fabel og nye læremidler til Fagfornyelsen i skolen. Gyldendal forventer at dette skal gi større positive effekter andre halvår.

Digital vekst

I første halvår kom nær 40 prosent av Gyldendals inntekter fra digitale kilder.

«Bruken og tilgangen til digitale tjenester har ført til vekst på tvers av virksomheten, i alle formater og kanaler. I allmennbokmarkedet hadde vi god organisk vekst i ARK-butikkene, kraftig vekst i netthandelen i ARK og strømmetjenesten Fabel. Salget av alle bokformater vokste i 1. halvår; papirbøker, e-bøker og lydbøker. Veksten i salget av papirbøker på nett var likevel størst,» ifølge konsernsjefen.

Gyldendal betalte i juli ut et 2019-utbytte på 7 kroner  av et resultat på 16,14 kroner aksjen. Forlagshuset kontrolleres av Erik Must med famile.

Gyldendal 1. halvår

(MIll. kr)1. halvår 20201. halvår 20192019
Driftsinntekter817,0745,92024,9
Driftsresultat−88,7−94,265,8
Resultat før skatt−99,7−107,947,4
Resultat etter skatt−77,7−84,237,2
erik must
john tørres thuv
gyldendal
boksalg
forlag
Nyheter
Kultur
Handel