GameStop Norway tapte 46 mill. i fjor - samtlige butikker er nå stengt

Spillkjeden GameStop har i løpet av 2020 stengt samtlige 26 butikker i Norge. Fjoråret bød på et underskudd på 45,6 millioner kroner.

26 NORSKE BUTIKKER STENGT: Ved utgangen av fjoråret hadde GameStop 26 butikker i Norge. Den siste av disse stengte 18. juli i år. Her fra en GameStop-butikk i New York Foto: NTBscanpix
Handel

Spillkjeden GameStop Norway har slitt med sviktende resultater de seneste årene. På en kvartalspresentasjon i midten av desember i fjor kunngjorde toppsjefen i GameStop-konsernet, at selskapet aktet å legge ned virksomheten i Nord-Europa - og dermed også i de nordiske landene.

GameStop Norways ferske 2019/20-regnskap, avsluttet 1. februar i år, forklarer hvorfor. Året bød på katastrofetall. Omsetningen sank med 25 prosent til 136 millioner kroner. Samtidig stupte driftsresultatet fra 2,3 millioner i 2018/19 til minus 46,1 millioner i 2019/20.

Siste butikk stengte i juli

Utfordringen for butikker som selger dataspill er at spill- og konsollprodusentene gjerne hopper over butikkleddet. Spill bestilles gjerne på nett eller direkte på spillkonsollen.

Ved utgangen av 2019 hadde GameStop 26 butikker i Norge. På egen nettside skrev selskapet at disse ville bli gradvis lagt ned i løpet av 2020. Den første butikken stengte 4. januar i år, og den siste lukket dørene 18. juli.

I styrets årsberetning skriver GameStop Norway at selskapet, som et resultat av avviklingen, har avsatt tilleggskostnader som vil påløpe som følge av butikknedleggelsene. Dette inkluderer blant annet bøter som følge av oppsagte leieavtaler og ekstra leiekostnader etter at butikkene er stengt. Det forventes følgelig at negativt resultat også i 2020/21.

Gamestop Norway*

(Mill. kr)2019/202018/19
Driftsinntekter136,1180,7
Driftsresultat−46,12,3
Resultat før skatt−45,61,9
Årsresultat−45,6−6,3

*Avvikende regnskapsår pr. 01.02

Toppår etter fusjon i 2009

I 2009 fusjonerte GameStop Norway med Free Record Shop, og til sammen hadde disse 65 butikker. Dermed økte omsetningen med 261 millioner kroner til 399 millioner - og rekord - i 2009/10. Driftsresultatet endte på 19,2 millioner dette toppåret.

GameStop Norway eies av GameStop Europe Holding. Det norske datterselskapet hadde en egenkapital på 12,4 millioner ved utgangen av 2019/20.

GameStop
Avvikling
spill
gaming
Nyheter
Spill
Handel