Svak nedgang i tysk KPI

Er i tråd med de foreløpige tallene.

SVAK NEDGANG: I tysk KPI.  Foto: Bloomberg
Handel

Konsumprisene i Tyskland falt 0,1 prosent på månedsbasis i august, på linje med foreløpige tall. På årsbasis var konsumprisene uendret, som ventet, ifølge Direkt Makro.

tyskland
kpi
Nyheter
Handel
Børs